Gebruiksaanwijzing CLATRONIC KA 3689

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CLATRONIC KA 3689. Wij hopen dat dit CLATRONIC KA 3689 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CLATRONIC KA 3689 te teleladen.


CLATRONIC KA 3689 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1601 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CLATRONIC KA 3689

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak , doos , piepschuim , enz. Het oppervlak van de warmhoudplaat kan nog heet zijn nadat u het apparaat gebruikt hebt. Het apparaat alleen inschakelen wanneer het waterreservoir met Het apparaat niet verplaatsen wanneer het in gebruik is. [. . . ] Opmerking over het bereidingsproces Tijdens het zetten van de koffie en afhankelijk van de maling van de koffie en de gebruikte hoeveelheid, absorbeert de koffie een bepaalde hoeveelheid water. Daarom kan de hoeveelheid koffie verschillen met die van de hoeveelheid water in de tank. U behaalt meer profijt bij betere veiligheid en een lager energieverbruik. Zorg ervoor dat uw elektriciteit overeenkomt met de Steek de stekker in een juist geïnstalleerd en geaard stopcontact. Ingebruikneming Gebruik het apparaat eerst tweemaal met schoon water en zonder filter, alvorens het te gebruiken om koffie te zetten. Dit verwijdert stof dat zicht tijdens het transport verzameld kan hebben. De machine aan/uit zetten · Druk nogmaals op de toets om het apparaat uit te Vul het waterreservoir met genoeg koud water voor het gewenste aantal kopjes koffie. U kunt het waterniveau bepalen met behulp van de maatverdeling in het waterreservoir. OPMERKING: U kunt de glazen kan gebruiken om het waterreservoir te vullen. OPMERKING: Doe niet teveel koffie in het filter om morsen te voorkomen. Dit voorkomt dat de koffie op de warmhoudplaat druppelt als er nog water in het filter is. Wanneer zich nog water in de tank bevindt, plaatst u de kan op tijd terug. De koffie is klaar · Zodra geen koffie meer door de filter in de kan loopt, kunt Wilt u de resterende koffie warm houden?Als u de koffie ook na de warmhoudperiode warm wenst te houden, dient u de resterende koffie in een thermoskan te schenken. WAARSCHUWING: Als u meteen een nieuwe pot koffie wilt zetten, dient u het apparaat eerst uit te schakelen. Laat het apparaat met het waterreservoir geopend afkoelen om te voorkomen dat er heet water opspat tijdens het opnieuw vullen met water. OPMERKING: Door het vastpakken van beide handvaten kunt u de filterhouder uit het apparaat halen. Wanneer de bereidingstijd aanzienlijk toeneemt, moet u het apparaat ontkalken. [. . . ] Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften. Betekenis van het "vuilnisbak"-symbool Houd rekening met het milieu, gooi elektrische apparaten niet weg bij het huishoudafval. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CLATRONIC KA 3689

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CLATRONIC KA 3689 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag