Gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN WTMLS1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN WTMLS1. Wij hopen dat dit CHAMBERLAIN WTMLS1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN WTMLS1 te teleladen.


CHAMBERLAIN WTMLS1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (362 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CHAMBERLAIN WTMLS1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niet bevolgen van de volgende regels voor de veiligheid, kan zware ongelukken aan lijf en leven van personen en/of schade aan de apparatuur en andere zakelijke waarden veroorzaken. Waarschuwing: Voor de veiligheid van personen is het heel belangrijk, deze instrukties op te volgen. De opbouw, het testen en het eerste gebruik van de 230 Volt aansluiting mag uitsluitend door een bekwaam vakman worden uitgevoerd 2. [. . . ] Vergeet niet Uw keuze in het menu van de TCTRX2ED altijd met de "Omhoog"- Knop te bevestigen. Verklaring van integratie De Licht-/Glasbreuksensor Modell TCLS1ED beantwoord, als ze tezamen met een rolluik volgens de instrukties van de fabrikant wordt geinstalleerd en onderhouden, aan alle voorschriften van de EUrichtlijn 89/392/EEC en hun supplementaires. Ik, de ondergetekende, verklaar hiermede, dat het voorgenoemde apparaat en het in de montageaanwijzing genoemde toebehoor aan de eerder genoemde voorschriften en richtlijnen voldoet. Chamberlain GmbH behoudt zich het recht voor, te beslissen of de defekte onderdelen worden gerepareerd of door nieuwe of in de fabriek gereviseerde onderdelen vervangen worden, Als het Produkt gedurende de garantietijd defekt is, richt U zich a. Deze garantie tast de rechten van de koper volgens de nationaal geldige Wetten niet aan. Ze heeft ook geen uitwerking op de rechten van de koper tegenover de verkoper, die uit het koopverdrag voortvloeien. Daar, waar geen geldende nationale of EEC-Wetten gelden, is deze garantie het enige rechtelijke middel van de koper en nog de Chamberlain GmbH nog hun filialen of Handelaren zijn voor schade, of schade die daruit voortvloeit, voor uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties in samenhang met dit produkt aansprakelijk. Niemand, ook geen vertegenwoordiger, is geautoriseerd om namens Chamberlain GmbH andere aansprakelijkheden in verband met de verkoop van deze produkte te overnemen. Het rolluik sluit en opent na bereiken van de ingestelde hoeveelheid licht met een vertraging van 15 Minuten. Wacht U het tijdpunt van de dag af, dat het rolluik moet gaan sluiten. Druk de zuigknop van binnen tegen het vensterglas (als het al niet voor schadaar-werking is geprogrammeerd!Het zonnnetje rechts boven op het display verandert sich in een maantje. De hoeveelheid licht, die er op dit moment is, wordt weer als zwart streepje aangetoond. En de hoeveelheid licht, waar vanaf zich het rolluik moet aan sluiten, is als een puntje in onderste balkendeel te zien. Beweeg nu met de "omlaag"-knop deze punt tot aan het rechte eind van de streep en druk twee keer de "omhoog"-knop. Is in de TCT2ED een vaste sluitingstijd geprogrammerd en wordt de ingestelde lichtwaarde vroeger bereikt, omdat het sneller donker wordt, dan sluit het rolluik ook vroeger. [. . . ] Deze garantie tast de rechten van de koper volgens de nationaal geldige Wetten niet aan. Ze heeft ook geen uitwerking op de rechten van de koper tegenover de verkoper, die uit het koopverdrag voortvloeien. Daar, waar gen geldende nationale of EEC-Wetten gelden, is deze garantie het enige rechtelijke middel van de koper en nog de Chamberlain GmbH nog hun filialen of Handelaren zijn voor schade, of schade die daruit voortvloeit, voor uitdrukkelijke of Chamberlain GmbH garandeerd de eerste koper van de Licht-en glasbreuksensor voor de duur van 24 maanden (2 jaren vanaf het datum van aankoop, dat dit produkt zonder materiaal-en /of fouten in de verwerking is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CHAMBERLAIN WTMLS1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CHAMBERLAIN WTMLS1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag