Gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TPD500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TPD500. Wij hopen dat dit CHAMBERLAIN TPD500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TPD500 te teleladen.


CHAMBERLAIN TPD500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6171 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CHAMBERLAIN TPD500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] " en zijn een aansporing om goed op te letten, omdat het veronachtzamen ervan lichamelijk letsel of materiële schade teweeg kan brengen. Deze hekaandrijving is zo geconstrueerd en gecontroleerd dat deze tijdens installatie en gebruik bij nauwkeurige naleving van de betreffende veiligheidsinstructies voldoende veilig is. Het niet opvolgen van de onderstaande veiligheidsinstructies kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken. Ga bij de omgang met gereedschap en kleine onderdelen voorzichtig te werk en draag geen ringen, horloges of loshangende kleding, als u bezig bent met installatie- of reparatiewerkzaamheden aan een hek. [. . . ] De besturing beschikt voor een veilig gebruik over alle noodzakelijk aansluitmogelijkheden en functies. Een van deze richtlijnen schrijft voor dat de sluitkrachten aan de hekkant niet meer mogen zijn dan 400 N (40 kg) binnen de laatste 500 mm voor de stand deur DICHT. Bij hekopeningen van meer dan 500 mm mag de maximale kracht aan de hekkant 1400N (140 kg) bedragen. Als dit niet gegarandeerd kan worden, moet er altijd een contactlijst, indien mogelijk, tot een hoogte van 2, 5 m aan het hek of aan de tegenoverliggende post worden aangebracht (EN12453). MOTOR Sluit de motor nauwkeurig, aan de hand van het aansluitschema op de besturing aan. Contact 4 kabel zwart Contact 5 kabel blauw Contact 6 kabel bruin De kabels van de condensatoren die bij de motoren meegeleverd worden, moeten samen met de kabels voor de draairichting naar de contacten OP en CL geleid worden. Zorg ervoor dat de condensator goed bevestigd is en dat de elektriciteit goed aangesloten is. Aanwijzing: als er andere aandrijvingen/motoren dan de onze aangesloten zijn, kan het zijn dat de kabels van de contacten 4 + 6 verwisseld moeten worden voor een goede werking. Dit wordt duidelijk bij de "Eerste ingebruikname", als de besturing niet de juiste looprichting aanhoudt. AANSLUITING EINDSCHAKELAAR Uitvoering 2005: de kabel wordt met contact CN2 via een stekker verbonden. Bij de aankoop van een aparte besturing wordt er een stekker met een korte kabel meegeleverd. Met een soldeerverbinding of een blokje worden de twee kabels op elkaar aangesloten. Er kunnen op de besturing verschillende soorten eindschakelaars worden aangesloten. Plaatsing van de magneten op de hek voor magneetschakelaar: de magneet met markering 1 moet altijd links op het tandstang gemonteerd worden. De magneet met markering 2 moet altijd rechts op het tandstang gemonteerd worden. Aanwijzing: voor de eerste ingebruikname moet de juiste werking met de controle-LED nogmaals gecontroleerd worden. FUNCTIE Voedingskabel Aandrijving Impulsgever kanaal 1 Impulsgever kanaal 2 Noodstopschakelaar/moet overbrugd worden zonder aangesloten schakelaar niet actief Knipperlicht Aansluiting voor toebehoren 24 V Optioneel fotocelbeveiliging OPEN Optioneel fotocelbeveiliging DICHT Hoofdfotocelbeveiliging DICHT Contactlijst 8, 2 kOhm Antenne Aansluiting radiomodule Leren/wissen radiokanaal 1 Leren/wissen radiokanaal 2 Aanleren traject Programmering fotocelbeveiliging Dipschakelaar blok niet actief Instelling van de kracht Automatisch sluiten Rem Magneetschakelaar niet actief niet actief 2 seconden voor het bereiken van de eindschakelaar wordt de soft-stop geactiveerd. De aandrijving wordt pas stopgezet als de eindschakelaar of de maximale soft-stop-fase (10 seconden) bereikt wordt. In beide richtingen OPEN/DICHT wordt de aandrijving meteen na het bereiken van de eindschakelaar uitgeschakeld. Instelling voor Chamberlain Failsafe Fotocelbeveiliging (771EML), komt overeen met EN60225-2-103. Instelling voor Chamberlain fotocelbeveiligingen (263EML) of andere Voorknipperen van de knipperlichten gedurende 2 seconden voordat de aandrijving start. ALLE veranderingen/instellingen die U aan de besturing voorneemt, ALTIJD stekker uit het stopcontact, anders worden de nieuwe veranderingen/instellingen niet door de besturing geaccepteerd. [. . . ] Direct nadat het hek zich in beweging heeft gezet, stopt het en keert het terug. De aandrijving zoemt weliswaar maar heeft geen kracht Condensator is niet correct aangesloten op bruine en zwarte kabel. Werkt alleen wanneer de fotocellen met 2 kabels 770E(ML) of 771E(ML) geïnstalleerd is. Klem voor motoren eventueel niet correct aangesloten De aandrijving reageert helemaal niet, geen LED brandt, eventueel stroomonderbreking De aandrijving stopt plotseling en werkt pas weer na een langere pauze. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CHAMBERLAIN TPD500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CHAMBERLAIN TPD500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag