Gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TCTRX2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TCTRX2E. Wij hopen dat dit CHAMBERLAIN TCTRX2E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TCTRX2E te teleladen.


CHAMBERLAIN TCTRX2E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (379 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CHAMBERLAIN TCTRX2E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarbij mogen de apparaten hooguit 5 Meter van elkaar af zijnInstallatie: 3. Met van de Schakelklok TCTRX2E van Chamberlain kunnen Uw rolluiken komfortabel worden bediend. De eingebouwde tijdschakelaar bied U extra gemak: Programmeerd U een vaste, dagelijkse openings- en sluitingstijd voor Uw rolluik of Uw markies of stelt U voor iedere weekdag een andere openings- en sluitingstijd. U kunt Uw rolluiken ook ´s morgens zelfstandig laten openen, om ze ´s avonds opnieuw van hand te sluiten en omgekeerd. [. . . ] Het rolluik zal nu iedere dag op de programmeerde tijden openen en sluiten. In de programma mode "A1" wordt Uw rolluik dagelijks op een vaste tijd automatisch geopend en gesloten. In de programma mode "A7" opent en sluit Uw rolluik iedere dag van de week op een individueel geprogrammeerd tijdstip. Automatisch openen en sluiten van de rolluiken op verschillende tijden (afhankelijk van de weekdag) 8. U kunt ook voor iedere dag van de week en andere openings- of sluitingstijd ingeven. Geef een openingstijd in en bevestig de uren en minuten met de "naar boven"- Geef een sluitingstijd in en bevestig de uren en minuten opnieuw met de "naar boven"-knop. Kies nu na elkaar alle andere weekdagen uit en programmeer de openingstijden en sluitingstijden. Het rolluik zal nu iedere dag op de individeel geprogrammeerde tijd openen en sluiten. Als U bei uren inplaats van een getal een dubbele streep (--) ingeeft, wordt de openings-/ sluitingstijd uitgeschakeld. U kunt deze funktie gebruiken, om het rolluik ´s avonds automaties te laten sluiten, en ´s morgens van hand te openen en umgekeerd. Kunt U gemakkelijk tussen de twee automatikprogrammas heen- en weer schakelen. de instellingen van het voorheen uitgeschakelde programma blijven daarbij behouden. Dagprogramma = 7 verschillende dagen weekprogramma = een instelling voor iedere dag (dagelijks) 8. Ook daarbij blijven de geprogrammeerde tijden in het geheugen bestaan. De manuele kommandos in deTCTRX2E staan in de hierarchie altijd hoger als de gebufferde programmas. De TCTRX2E kan ook met de TCTTX2E op afstand worden bestuurd, dat betekend dat de TCTTX2E als zentraalschakelaar gebruikt kann worden, die meerdere rolluiken gelijktijdig bestuurd. In Menu Funk (onder Modus) kunt U kiezen, welke draadloze signale ontvangen worden. U kunt de aangeleerde verbindingen tussen de TCTX2E, TCTTX2E, de licht-en glasbreuksensor TCLS1E en de TCTRX2E ook weer resetten. Druk de " naar boven"- knop van de TCTX2E of van de TCTTX2E. U kunt ook met een enkel bevel alle draadloze verbindungen beeindigen. [. . . ] ( zoals het gebruik bij slechts gedeeltelijk bevolgen van Chamberlain GmbHs montagevoorschriften, het gebruik en onderhoud; verzuimd onderhoud of instelling; elke aanpassing of verandering aan het produkt), uurloon, werkkosten voor de afbouw of het opnieuw inbouwen van een gerepareerde of uitgewisselde eenheid en/of uitwisseling van de batterijen. Het ligt in het bemeten van Chambeerlain GmbH, of een door de garantie gedektes produkt, dat material- of bewerkingsfouten aantoont, kostenloos wordt gerepareerd of vervangen. Chamberlain GmbH behoudt zich het recht voor, te beslissen of de defekte onderdelen worden gerepareerd of door nieuwe of in de fabriek gereviseerde onderdelen vervangen worden. Deze garantie tast de rechten van de koper volgens de nationaal geldige Wetten niet aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CHAMBERLAIN TCTRX2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CHAMBERLAIN TCTRX2E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag