Gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TCT2ED

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TCT2ED. Wij hopen dat dit CHAMBERLAIN TCT2ED handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN TCT2ED te teleladen.


CHAMBERLAIN TCT2ED : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CHAMBERLAIN TCT2ED

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om in de menumode te komen, moet U alle twee knoppen een paar sekonden lang drukken. Vervolgens drukt U de "Omhoog"-knop, om Uw keus te bevestigen, of deze funktie te laten uitvoeren. Knop dag, maand en jaar uit en bevestig ze met de" naar boven"-knop. Kies met van de "omlaag"-knop uren en minuten en bevestig uw keus met de " naar boven"-knop. [. . . ] De klok loopt op batterijen, en kann daarbij niet in de menumode worden overgeschakeld. De onderdelen worden eenvoudig in elkaar gestoken en kunnen door voorzichtig uit elkaar trekken weer worden los gemaakt. Zulke tekens waarschuwen, betekenen "Wees voorzichtig", oproep deze te bevolgen, door niet bevolgen kan personen- en/of schade aan zakelijke waardes ontstaan. Het niet opvolgen van deze veiligheid regels kan ernstige personen- of zakelijke schades veroorzaken. Waarschuwing: Voor de veiligheid van Personen is het belangrijk, deze voorschriften na te komen. Montage, testen en eerste gebruik van de 230 Volt aansluiting mag uitsluitend door een erkend vakman (electricien) worden uitgevoerd. Kinderen niet met de Bediening laten spelen, bediening voor kinderen ontoegankelijk opbewaren. Als de aandrijving in de verkeerde richting loopt, moet U de draden van de motor wisselen. Met de schakelklok TCT2ED van Chamberlain kunnen Uw rolluiken komfortabel worden bediend. Programmeerd U een vaste, dagelijkse openings- en sluitingstijd voor Uw rolluik of markies of stelt U voor iedere weekdag een andere openings- en sluitingstijd in. U kunt Uw rolluiken ook ´s morgens zelfstandig laten openen, om ze ´s avonds weer van hand te sluiten en omgekeerd. Bovendien kunt U de kabellichtsensor WTMLS1 aansluiten, die als toebehoor in vakhandel verkrijgbaar is. Daarmede kunt U de rolluiken zelfs afhankelijk van het licht laten openen en sluiten. Daar kunt energie mee sparen en beschermd Uw woning Gaat U opnieuw in de menumode. Het rolluik zal nu iedere dag op de individeel geprogrammeerde tijd openen en sluiten. Als U bei uren inplaats van een getal een dubbele streep (--) ingeeft, wordt de openings-/ sluitingstijd uitgeschakeld. U kunt deze funktie gebruiken, om het rolluik ´s avonds automaties te laten sluiten, en ´s morgens van hand te openen en umgekeerd. Kunt U gemakkelijk tussen de twee automatikprogrammas heen- en weer schakelen. de instellingen van het voorheen uitgeschakelde programma blijven daarbij behouden. Dagprogramma = 7 verschillende dagen weekprogramma = een instelling voor iedere dag (dagelijks) 8. [. . . ] Deze garantie tast de rechten van de koper volgens de nationaal geldige Wetten niet aan. Ze heeft ook geen uitwerking op de rechten van de koper tegenover de verkoper, die uit het koopverdrag voortvloeien. Daar, waar geen geldende nationale of EEC-Wetten gelden, is deze garantie het enige rechtelijke middel van de koper en nog de Chamberlain GmbH nog hun filialen of Handelaren zijn voor schade, of schade die daruit voortvloeit, voor uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties in samenhang met dit produkt aansprakelijk. Niemand, ook geen vertegenwoordiger, is geautoriseerd om namens Chamberlain GmbH andere aansprakelijkheden in verband met de verkoop van deze produkte te overnemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CHAMBERLAIN TCT2ED

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CHAMBERLAIN TCT2ED zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag