Gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN RA7524

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN RA7524. Wij hopen dat dit CHAMBERLAIN RA7524 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN RA7524 te teleladen.


CHAMBERLAIN RA7524 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (903 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CHAMBERLAIN RA7524

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor het gebruik van de installatie of bij reparaties dienen de instructies in de gebruiksaanwijzing in acht te worden genomen. Bij onoordeelkundig gebruik kan de producent of verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane persoonlijke of materiële schade en daaruit voortvloeiende vervolgschade. [. . . ] Zodra de aandrijving begint te bewegen, zijn de afstandsbedieningen gewist. Verbinding met de zwarte kabel losmaken en zodanig van elektriciteit voorzien dat er geen kortsluiting door het vrije einde kan ontstaan. Overige stappen zie , , Invoeren van de eerste afstandsbediening". Schakelaar SW2 met het nummer 1 naar ON = zomertijd Schakelaar SW2 met het nummer 1 naar OFF = wintertijd PROGRAMMERING VAN DE TIJDEN OPEN/DICHT AUTOMATISCHE FUNCTIE AAN/UIT Wanneer beide toetsen op de console worden ingedrukt en vastgehouden, dan hoort u tonen (pieptonen) in deze volgorde. 1x pieptoon Automatische functie UIT 2x pieptoon Automatische functie AAN 3x pieptoon Programmering van de tijd OPEN/DICHT mogelijk Opmerking: Wanneer u de toetsen te lang vastgehouden hebt, herhaalt u gewoon de procedure. Dagtijden opslaan De tijd van de dag afwachten waarop OPEN of DICHT geprogrammeerd moet worden. Elke 24 uur wordt nu deze opgeslagen handeling (OMHOOG of OMLAAG) uitgevoerd. WERKWIJZE De draadloze wandschakelaar heeft 2 toetsen voor OMHOOG/OMLAAG. De ene toets zendt een signaal voor het openen van het rolluik, de andere sluit het. Wanneer tijdens de opwaartse of neerwaartse beweging de toets voor de andere bewegingsrichting wordt ingedrukt, stopt het rolluik. Er kunnen zodoende ook meerdere aandrijvingen worden bestuurd die zich binnen het bereik bevinden (dezelfde ruimte). Opmerking: Bij indrukken van een toets wordt steeds een draadloos signaal naar de aandrijving opgewekt met een duur van 1, 5 seconden. [. . . ] Basisinstellingen Is de deksel eraf, zijn hieronder 10 schakelaars(SW1) te herkennen (fabrieksinstelling). Als U iedere afstandsbediening individueel wenst te gebruiken, verandert U de insteling van de schakelaars naar U keuze. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CHAMBERLAIN RA7524

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CHAMBERLAIN RA7524 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag