Gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN LM80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN LM80. Wij hopen dat dit CHAMBERLAIN LM80 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN LM80 te teleladen.


CHAMBERLAIN LM80 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (120 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CHAMBERLAIN LM80

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING BEGIN MET HET LEZEN VAN DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS Het niet navolgen van de volgende veiligheidsregels kan resulteren in ernstige persoonlijke of materiele schade. · De garagedeuropener is ontworpen en getest voor een goede, veilige werking, mits deze strikt geïnstalleerd en bediend wordt conform de instructies in deze handleiding. Deze veiligheidssymbolen betekenen WAARSCHUWING - een instructie voor persoonlijke veiligheid of ter voorkoming van schade. Lees deze instructies zorgvuldig. WAARSCHUWING: Als uw garage geen dienstingang heeft, moet Model 1702E Outside Quick Release worden geïnstalleerd. [. . . ] Programmeer elke afstandsbediening of sleutelloze toegang opnieuw die u wilt gebruiken. 3-kanaals afstandsbediening: Wanneer uw garagedeuropener hiermee is uitgerust, is de grote knop af fabriek geprogrammeerd om de opener te bedienen. Extra knoppen op een 3-kanaals afstandsbediening of mini-afstandsbediening met rolling code kunnen worden geprogrammeerd om deze garagedeur of andere garagedeuren met rolling code te bedienen. 4-nl 23 Sleutelloze toegang programmeren Schakel de opener alleen in wanneer u de deur volledig kunt zien, deze vrij van obstakels en juist afgesteld is. Voorkom dat kinderen op de knop(pen) drukken of afstandsbediening(en) gebruiken. OPMERKING: Uw nieuwe sleutelloze toegang moet geprogrammeerd zijn om de nieuwe garagedeuropener te bedienen. Programmeer de ontvanger voor de codes van extra afstandsbedieningen met behulp van de oranje "LEARN"-knop: 1. Voer binnen 30 seconden het door u gekozen viercijferige persoonlijke identificatienummer (PIN) in via het toetsenbord (2) en druk op de ENTER-knop en houdt deze ingedrukt. OPMERKING: Voor deze methoden zijn twee personen vereist wanneer de sleutelloze toegang reeds buiten de garage gemonteerd is Gebruik van de multifunctionele deurbediening: 1. Voer het door u gewenste viercijferige persoonlijke identificatienummer (PIN) in via het toetsenbord en druk vervolgens op ENTER en houdt die knop ingedrukt. Terwijl u de ENTER-knop ingedrukt houdt, drukt u op de Licht-knop van de multifunctionele deurbediening en houdt u deze ingedrukt. Blijf de ENTER- en Licht- knoppen ingedrukt houden, terwijl u de drukknop op de multifunctionele deurbediening indrukt (alle drie knoppen ingedrukt). Als er geen gloeilamp geïnstalleerd is, hoort u twee klikken. HET AFSTELLEN 25 De grenswaarden instellen Met de bewegingsgrenswaarden worden de punten ingesteld waar de deur stopt wanneer deze omhoog of omlaag wordt bewogen. Druk de zwarte knop (1) in en houdt deze ingedrukt tot de gele indicatorlamp (3) langzaam begint te knipperen en laat dan de knop los. Druk de zwarte knop (1) in en houd deze ingedrukt tot de deur de gewenste open-stand bereikt. Stel de stand van de deur in met behulp van de zwarte (1) en de oranje (2) knop. Met de zwarte knop beweegt de deur OMHOOG, met de oranje knop beweegt de deur OMLAAG. Druk op de geprogrammeerde afstandsbediening (4) of de drukknop van de deurbediening die bij de opener is geleverd. De deur beweegt naar de vloer en vervolgens terug naar de OMHOOG-stand (geopend). De indicatorlamp (3) stopt met knipperen wanneer de grenswaarden opgeslagen zijn. Wanneer de beweging van de deur wordt omgekeerd of stopt voordat de vloer wordt bereikt, moet u stappen 1-3 onmiddellijk herhalen. Als hiermee de grenswaarden niet kunnen worden ingesteld, gaat u door naar nr. 15 van het gedeelte Problemen oplossen en volgt u de instructies voor het handmatig instellen van de grenswaarden. OPMERKING: De werklamp knippert 11 keer wanneer de routine voor het instellen van de grenswaarden mislukt. 15 van Problemen oplossen en volgt u de instructies voor het handmatig instellen van de grenswaarden. 26 De kracht instellen De knop voor de krachtinstelling bevindt zich achter de lichtkap van de opener. [. . . ] Het optionele Beveiligingssysteem werkt met een onzichtbare lichtstraal, die als hij door een obstakel onderbroken wordt, maakt dat een sluitende deur weer opengaat en verhindert dat een opengaande deur sluit. Dit apparaat wordt TEN ZEERSTE AANBEVOLEN voor huiseigenaren met kleine kinderen. Laat de opener als deze 5 keer achter elkaar gewerkt heeft 15 minuuten afkoelen. De sterkte van de lamp mag maximaal 24V/21W bedragen. TECHNISCHE GEGEVENS Ingangsspanning . . . . . . . . . . . . 230-240 VAC, 50Hz Max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CHAMBERLAIN LM80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CHAMBERLAIN LM80 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag