Gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN GPD70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN GPD70. Wij hopen dat dit CHAMBERLAIN GPD70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN GPD70 te teleladen.


CHAMBERLAIN GPD70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4135 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CHAMBERLAIN GPD70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schlossschraube (5) in die Öffnung in der Befestigung für die Kabelumlenkrolle (6) einführen. Die Zahnräder des Antriebs müssen genau in die Kette/ den Zahnriemen eingreifen. HINWEIS: Wenn die Einstellung der Endschalter fehlschlägt, blinkt die Antriebsbeleuchtung 11 Mal. Die Antriebsbeleuchtung geht nicht an: Ersetzen Sie die Glühbirne (24V/21W max. [. . . ] De deur kan echter nog steeds worden bediend met de deurbedieningsdrukknop, de sleutelschakelaar buiten en de sleutelloze bediening. Uitschakelen: Houd de vergrendelingsknop nogmaals gedurende 2 seconden ingedrukt. De bedieningsvergrendeling wordt ook uitgeschakeld wanneer de knop "LEARN" op het bedieningspaneel wordt ingedrukt. Schakel de opener alleen in wanneer u de deur volledig kunt zien, deze vrij van obstakels en juist afgesteld is. voorkom dat kinderen op de knop(pen) drukken of afstandsbediening(en) gebruiken. OPMERKING: Uw nieuwe sleutelloze toegang moet geprogrammeerd zijn om de nieuwe garagedeuropener te bedienen. Programmeer de ontvanger voor de codes van extra afstandsbedieningen met behulp van de oranje "LEARN"-knop: 1. Voer binnen 30 seconden het door u gekozen viercijferige persoonlijke identificatienummer (PIN) in via het toetsenbord (2) en druk op de ENTER-knop en houdt deze ingedrukt. OPMERKING: Voor deze methoden zijn twee personen vereist wanneer de sleutelloze toegang reeds buiten de garage gemonteerd is Gebruik van de multifunctionele deurbediening: 1. Voer het door u gewenste viercijferige persoonlijke identificatienummer (PIN) in via het toetsenbord en druk vervolgens op ENTER en houdt die knop ingedrukt. Terwijl u de ENTER-knop ingedrukt houdt, drukt u op de LIGHTknop van de multifunctionele deurbediening en houdt u deze ingedrukt. Blijf de ENTER- en LIGHT- knoppen ingedrukt houden, terwijl u de drukknop op de multifunctionele deurbediening indrukt (alle drie knoppen ingedrukt). Met de bewegingsgrenswaarden worden de punten ingesteld waar de deur stopt wanneer deze omhoog of omlaag wordt bewogen. Druk de zwarte knop (1) in en houdt deze ingedrukt tot de gele indicatorlamp (3) langzaam begint te knipperen en laat dan de knop los. Druk de zwarte knop (1) in en houd deze ingedrukt tot de deur de gewenste open-stand bereikt. Stel de stand van de deur in met behulp van de zwarte (1) en de oranje (2) knop. Met de zwarte knop beweegt de deur OMHOOG, met de oranje knop beweegt de deur OMLAAG. Druk op de geprogrammeerde afstandsbediening (4) of de drukknop van de deurbediening die bij de opener is geleverd. De deur beweegt naar de vloer en vervolgens terug naar de OMHOOG-stand (geopend). De indicatorlamp (3) stopt met knipperen wanneer de grenswaarden opgeslagen zijn. Wanneer de beweging van de deur wordt omgekeerd of stopt voordat de vloer wordt bereikt, moet u stappen 1-3 onmiddellijk herhalen. Als hiermee de grenswaarden niet kunnen worden ingesteld, gaat u door naar nr. [. . . ] Gebruik de noodontkoppelingshandgreep nooit om de deur open of dicht te trekken. Wanneer de opener ingeschakeld wordt door de afstandsbediening of de verlichte deurbedieningsknop: 1. Een opengaande deur stopt (om een doorgang open te laten voor huisdieren of om frisse lucht binnen te laten). Wanneer de deur gestopt is in een gedeeltelijk geopende of gesloten stand, zal de richting ervan omgekeerd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CHAMBERLAIN GPD70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CHAMBERLAIN GPD70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag