Gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN 8747EML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN 8747EML. Wij hopen dat dit CHAMBERLAIN 8747EML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CHAMBERLAIN 8747EML te teleladen.


CHAMBERLAIN 8747EML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3083 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CHAMBERLAIN 8747EML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die ENTER-Taste übermittelt nur die vier zuletzt eingegebenen Ziffern. Die Funksperre bei Öffnern mit Multifunktionswandkonsole ist dafür vorgesehen die Bedienung der Tür mit tragbaren Sendern zu verhindern. [. . . ] De radiografische blokkering bij openers met een multifunctionele wandconsole is bedoeld om de bediening van de deur met draagbare zenders te verhinderen. De deur kan echter worden geopend en gesloten met de wandschakelaar en het codeslot. Binnen deze 30 seconden voert u een 4cijferig persoonlijk PIN-nummer naar keuze in. Zodra de openerverlichting begint te knipperen, kunt u de ENTER-toets loslaten. Wanneer er geen gloeilampen ingebouwd zijn, wordt u geattendeerd op het succesvol opslaan door een tweevoudig klikgeluid. Instellen van het persoonlijke toegangswachtwoord Wij adviseren het wachtwoord nu te programmeren, nog voordat u het zendcodeslot installeert. U kunt dan de ontvangst op de gewenste bevestigingsplaats testen voordat u verder gaat. Wijzigen van een bekend PIN-nummer Is het bestaande PIN-nummer bekend, kan deze door iemand worden gewijzigd zonder gebruik te maken van een ladder. Druk de vier toetsen van de huidige PIN in en houd vervolgens de #toets ingedrukt. De aandrijvingsverlichting knippert eenmaal, wanneer de code ingesteld is. [. . . ] De batterij van het zendcodeslot De batterij moet een minimumlevensduur van een jaar hebben. Vervang de batterij zodra de verlichting zwakker wordt of na een invoer niet meer brandt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CHAMBERLAIN 8747EML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CHAMBERLAIN 8747EML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag