Gebruiksaanwijzing CANDY CHSVN 174X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CHSVN 174X. Wij hopen dat dit CANDY CHSVN 174X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CHSVN 174X te teleladen.


CANDY CHSVN 174X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5856 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CHSVN 174X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Entsorgen Sie die Verpackung in einem geeigneten Sammelbehälter für die Wiederverwertung. Halten Sie die Taste 1 Sekunden lang gedrückt, um die anderen Tasten zu entsperren. Notieren Sie hier die notwendigen Daten, die dem Typenschild zu entnehmen sind. Voordat u de koelkast gaat gebruiken dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen om de maximale prestaties van het apparaat te bereiken. [. . . ] De materialen van dit apparaat die met het symbool A zijn gemerkt, zijn recyclebaar. Het symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het naar het juiste inzamelpunt worden gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders veroorzaakt kunnen worden als dit product op de verkeerde manier als afval wordt verwerkt. Neem voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht. verpakkingsmaterialen De materialen met het symbool kunnen gerecycled worden. Gooi het verpakkingsmateriaal in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen. AEEA bevat vervuilende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben) en basisonderdelen (die hergebruikt kunnen worden). Het is belangrijk om AEEA specifieke behandelingen te laten ondergaan, teneinde alle vervuilende stoffen te verwijderen of op de juiste manier af te voeren en alle materialen terug te winnen en te recyclen. Personen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat AEEA niet in het milieu terecht komt; hiervoor moeten enkele elementaire regels worden gevolgd: - AEEA mag niet worden behandeld als gewoon huisvuil; - AEEA moet naar een speciaal gemeentelijk inzamelpunt of naar geregistreerde bedrijven worden gebracht. Wanneer u een nieuw apparaat koopt, kunt u in veel landen uw oude apparaat inleveren bij de leverancier, die het gratis meeneemt, zolang de apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies heeft als de geleverde apparatuur. plaatsing Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld staat op het typeplaatje van het apparaat: --uitgebreid gematigd (SN): "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10 °C tot 32 °C"; --Gematigd (N): "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 ° C tot 32 °C"; --Subtropisch (ST): "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 ° C tot 38 °C"; --Tropisch (T): "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 43 °C"; Het apparaat moet ver uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingen, boilers, direct zonlicht e. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond de achterkant van het apparaat kan circuleren. Om de beste prestaties te verzekeren, moet bij plaatsing van het apparaat onder een keukenkastje een minimale afstand tussen de bovenkant van het apparaat en het kastje Het is echter beter om het apparaat niet onder keukenkastjes te plaatsen. Nauwkeurige nivellering wordt gegarandeerd door een of meer stelvoetjes aan de onderkant van de kast. Het is echter beter om het apparaat niet onder keukenkastjes te plaatsen. Het apparaat kan nauwkeurig waterpas worden gezet met behulp van de stelvoetjes aan de onderkant. Het moet mogelijk zijn om het apparaat van de netvoeding los te koppelen; de stekker moet daarom na installatie makkelijk toegankelijk zijn. elektrische aansluiting Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de spanning en frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de netvoeding in uw woning. Voor dit doel is de stekker van het netsnoer voorzien van een aardingscontact. Druk hierop om de modus te kiezen uit SMART, ECO, SUPER COOLING; SUPERFREEZING en GEBRUIKERSINSTELLING (geen symbool op het display). Knop en houdt deze 3 seconden ingedrukt om de andere drie knoppen te vergrendelen. [. . . ] X Voor de veiligheid mag vlees op deze manier : deze moeten worden afgedekt en kunnen op elk schap worden geplaatst. X Groenten en fruit: deze dienen grondig te worden gereinigd en in de daarvoor bestemde speciale lade(n) te worden geplaatst. X Boter en kaas: deze moeten in speciale luchtdichte verpakkingen worden gedaan of in aluminiumfolie of polyethyleen zakjes worden gewikkeld om ze zoveel mogelijk van de lucht buiten te sluiten. X Zuivelflessen: deze moeten een dop hebben en in de deurrekken worden geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CHSVN 174X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CHSVN 174X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag