Gebruiksaanwijzing CANDY CCUN 6172 XH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CCUN 6172 XH. Wij hopen dat dit CANDY CCUN 6172 XH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CCUN 6172 XH te teleladen.


CANDY CCUN 6172 XH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3111 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CCUN 6172 XH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wees bij het reinigen/verplaatsen van het apparaat voorzichtig om de metalen condensatordraden aan de achterkant van het apparaat niet aan te raken, omdat u daardoor uw vingers en handen kunt verwonden of uw product kunt beschadigen. Probeer niet op uw apparaat te zitten of te staan, omdat het daar niet voor is ontworpen. Zorg ervoor dat het netsnoer niet beklemd zit onder het apparaat tijdens en na het vervoeren/verplaatsen van het apparaat, om te voorkomen dat het netsnoer doorgesneden of beschadigd raakt. Let bij het plaatsen van uw apparaat goed op om uw vloer, leidingen, wandbekleding enz. [. . . ] Als u een oud product dat een slot of grendel op de deur heeft weggooit, zorg er dan voor dat het veilig wordt achtergelaten, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits deze geschikt toezicht hebben of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren die erbij betrokken zijn te kunnen begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Buitenhandgreep van de deur installeren (als er een buitenhandgreep aanwezig is) Stap 1 Draai de schroeven in de deur van de vriezer los met gereedschap en neem de basis voor de handgreep eruit met de vergrendeling en handgreepafdekking Stap 2 Bevestig de basis voor de handgreep op de deur door de 4 schroeven aan te draaien Stap 3 Bevestig de afdekking van de handgreep in dezelfde richting als de handgreep Stap 4 Bevestig de borgring op de vrieskist met de 2 gebalanceerde schroeven opmerking: Als de borgring de vergrendeling niet vasthoudt tijdens het installeren van de handgreep, draai dan de ronde kopschroeven op de achterkant van de deur los en pas de positie van de deur naar boven of naar beneden aan. Draai vervolgens de schroef aan om de handgreep vast te zetten Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld staat op het typeplaatje van het apparaat: Het apparaat moet ver uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingen, boilers, direct zonlicht e. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond de achterkant van het apparaat kan circuleren. Om de beste prestaties te verzekeren, moet bij plaatsing van het apparaat onder een keukenkastje een minimale afstand tussen de bovenkant van de vriezer en het kastje van 100 mm worden aangehouden. Het is echter beter om het apparaat niet onder keukenkastjes te plaatsen. Het apparaat kan nauwkeurig waterpas worden gezet met behulp van de stelvoetjes aan de onderkant. Het moet mogelijk zijn om het apparaat van de netvoeding los te koppelen; de stekker moet daarom na de installatie makkelijk toegankelijk zijn. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de spanning en frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de netvoeding in uw woning. Voor dit doel is de stekker van het netsnoer voorzien van een randaarde. Als het stopcontact van de netvoeding in de woning niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een aparte aarde in overeenstemming met de geldende voorschriften; neem hiervoor contact op met een erkende elektricien. De binnenkant reinigen Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de binnenkant en alle interne accessoires wassen met een lauwwarm sopje met een milde zeep, om de typische geur van een gloednieuw product te verwijderen. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurpoeders, omdat hierdoor de afwerking beschadigd kan worden. 0 Elektrische aansluiting Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, gaan alle ledlampjes eenmaal knipperen. Het apparaat werkt vervolgens verder in de stand die ingesteld was voordat de stroom uitviel. 0 Temperatuurinstelling Instelling: draai aan de knop om de temperatuur aan te passen. schaal 1 is de warmste instelling , schaal 6 is de koudste instelling. Wanneer de compressor koude energie begint te produceren, is de lopende led aan. Supervriezen Nadat u 5 seconden later op de knop "supervriezen" hebt gedrukt, schakelt het apparaat over op de knop voor het invriezen van de knop. Als u nogmaals op de knop "supervriezen" drukt, stopt het apparaat in de supervriesmodus en terug naar de knopinstellingsstatus en is de LED voor superbevriezing uitgeschakeld. [. . . ] Individuen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat WEEE geen milieuprobleem wordt. Het is van essentieel belang om enkele basisregels te volgen: WEEE mag niet worden behandeld als huishoudafval. WEEE moet ingeleverd worden bij relevante inzamelpunten die worden beheerd door de gemeente of door geregistreerde bedrijven. In landen kan, wanneer u een nieuw apparaat koopt, het oude teruggegeven worden aan de detailhandelaar die het gratis moet verzamelen met dien verstande dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies had als de geleverde apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CCUN 6172 XH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CCUN 6172 XH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag