Gebruiksaanwijzing CANDY CCE119X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CANDY CCE119X. Wij hopen dat dit CANDY CCE119X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CANDY CCE119X te teleladen.


CANDY CCE119X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (937 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CANDY CCE119X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het symbool op het product of op het bijgeleverde documentatiemateriaal geeft aan dat het niet moet worden behandeld als normaal huisvuil, maar dat het moet worden ingeleverd bij een speciaal verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. De afvalverwijdering moet plaatsvinden in het respect van de gemeentelijke normen. Voor meer informatie over het onderhoud en het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de locale reinigingsdienst, of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Gebruik beschermende handschoenen alvorens met de montagewerkzaamheden te beginnen. [. . . ] In het geval dat het apparaat een kabel zonder stekker heeft, moet men deze op het electrische net aansluiten met een schakelaar tussen apparaat en net, waarvan alle polen onderbroken worden; de minimale opening tussen de contacten moet 3 mm zijn en de schakelaar moet gedimensioneerd zijn voor de belasting en voldoen aan de van kracht zijnde normen. -De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden: BRUIN = L lijn BLAUW = N neutraal. Indien het gebruikte fornuis electrisch, op gas of met inductie werkt, dan moet de minimale afstand hiertussen en het laagste deel van de kap tenminste 65 cm bedragen. Sluit de afvoer van de afzuigkap niet aan op een leiding waardoor warme lucht circuleert of die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die door een andere energiebron dan elektrische energie gevoed worden. Voordat u verder gaat met de montage dient u, om het apparaat makkelijker te kunnen verplaatsen, de anti-vetfilter(s) te verwijderen (Afb. - Bij montage van het apparaat in de afzuigversie dient u voor een gat voor de luchtafvoer te zorgen. We raden u aan een luchtafvoerbuis te gebruiken met eenzelfde diameter als die van de luchtafvoeropening. Het gebruik van een reduceerelement zou de prestaties van het product kunnen beperken en het lawaai kunnen doen toenemen. Bevestiging aan de muur: Maak de gaten A en neem daarbij de aangegeven maten in acht (Afb. Bevestig het apparaat aan de muur op één horizontale lijn met de keukenkastjes. Voor de verschillende montages maakt u gebruik van geschikte schroeven en expansiepluggen afhankelijk van het type muur (bv. Mochten de schroeven en de pluggen bij het product geleverd zijn, dan dient u te controleren of ze geschikt zijn voor het type muur waaraan de kap bevestigd wordt. Bevestiging van de decoratieve telescoopverbindingen: Zorg ervoor dat de elektrische voeding zich in de ruimte bevindt die door de decoratieve verbinding in beslag genomen wordt. Indien de afzuigversie of de versie met externe motor geïnstalleerd moet worden, dan maakt u een gat voor de luchtafvoer. Neem hierbij de afstand vanaf het plafond in acht die aangegeven wordt in Afb. Bevestig, met behulp van een verbindingsbuis, flens C op het gat van de luchtafvoer (Afb. Plaats het bovenste verbindingsstuk in het onderste En plaats het op de behuizing. Trek het bovenste verbindingsstuk naar buiten tot aan de beugel en zet het vast met de schroeven B (Afb. Om de afzuigversie in de filterversie te veranderen dient u uw verkoper om de actieve koolstoffilters te vragen en de montageinstructies te volgen. Filterversie: Installeer de kap en de twee verbindingsstukken zoals beschreven wordt in de paragraaf over de montage van de afzuigversie van de kap. Voor de montage van het verbindingsstuk van de filter dient u de instructies te raadplegen die zich in de kit bevinden. Indien geen kit bijgeleverd is, dient u deze als accessoire bij uw verkoper te bestellen. [. . . ] Attentie: het niet naleven van de waarschuwingen voor schoonmaak van de kap en de vervanging en schoonmaak van de filters brengt brandgevaar met zich mee. Het is daarom aangeraden om zich te houden aan de voorgestelde instructies. 7): Gebruik alleen lampen van hetzelfde type en vermogen op het apparaat. Indien u product niet juist functioneert, raden wij u aan: - te controleren of de stekker goed in het stopcontact zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CANDY CCE119X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CANDY CCE119X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag