Gebruiksaanwijzing CAME C-BXE24

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing CAME C-BXE24. Wij hopen dat dit CAME C-BXE24 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing CAME C-BXE24 te teleladen.


CAME C-BXE24 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2941 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding CAME C-BXE24

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C006 - Verpakking met 2 doorboorde beugels voor sectionaalpoorten (specifiek voor toepassing met directe koppeling). ZCX10C - Bedieningspaneel voor C-BXE met blokkeringsmechanisme voor veiligheid en knoppen voor bediening. [. . . ] 1) in de holte van de veerstaaf, plaats de tandkrans Z45 op de veerstaaf ter hoogte van het lipje en bevestig het met de stift. Steek het lipje A in de holte van de as van de getande pignon Z26, steek de pignon in de kabelas van de motor en bevestig deze met een schroef UNI 5933 M6x16 en ringetje aan de andere kant. Bevestig de verankeringsbeugel aan de motorreductor met de bijgeleverde schroeven. Voeg beide kettinguiteinden samen met het koppelstuk en plaats de ketting al hangende op de tandkrans Z45. Veranker de pignonas van de motorreductor aan de hangende ketting, deblokkeer de motorreductor manueel door de as in wijzerzin te draaien en bevestig de verankeringsbeugel van de motorreductor met de geschikte schroeven die gekozen moeten worden volgens de aard van de wand en let hierbij op dat de twee tandkranzen loodrecht op elkaar liggen. POORTEN MET EEN OF TWEE VLEUGELS - Voor plaatsing op schuifpoorten met één of twee vleugels is het accessoire C003 nodig (transmissiesysteem voor schuifpoorten). Steek het lipje in de holte van de as van de getande pignon Z26, steek de pignon in de kabelasvan de motor en bevestig hem met een schroef UNI 5933 M6x16 en ringetje aan de andere kant. Bevestig de eenheid aan de rechter of linker bovenzijde van de poort met geschikte onderdelen gekozen afhankelijk van de aard van de wand. Bevestig het transmissiestuk van de kettingaanspanner aan de tegenovergestelde kant van de motorreductor, op één as met de pignon. A Stop de ketting (CCT) van ½ inch er in met een lengte gelijk aan twee maal afstand A en verenig beide uiteinden met een koppelstuk (CGIU). Regel de kettingspanning bij met de schroef van het transmissiestuk en draai vervolgens de moeren vast. Bevestig de speciale bevestigingsonderdelen (beugels en platen) eerst aan de ketting, en dan aan de poortvleugels. : indien het accessoire CGP (bescherming van de transmissieketting) moet aangebracht worden, moeten diens specifieke bij het product bijgevoegde instructies geraadpleegd worden). VOUWPOORTEN – Voor plaatsing op poorten met meerdere vleugels is het accessoire C004 (transmissiesysteem voor vouwpoorten) vereist. [. . . ] Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het product / de producten met naam. CBXE - CBXE24 - CBXET CMS - CGP - CCT - CGIU - C001 - C002 - C003 - C004 - C005 - C006 … conform zijn aan de nationale wettelijke beschikkingen die de volgende Communautaire Richtlijnen weerspiegelen (waar specifiek van toepassing): MACHINERICHTLIJN 98/37/EG LAAGSPANNINGSRICHTLIJN 73/23/EEG - 93/68/EEG RICHTLIJN ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 89/336/EEG - 92/31/EEG RICHTLIJN R&TTE 1999/5/EG BELANGRIJKE INFORMATIE! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING CAME C-BXE24

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding CAME C-BXE24 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag