Gebruiksaanwijzing BRAUN KF3120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BRAUN KF3120. Wij hopen dat dit BRAUN KF3120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BRAUN KF3120 te teleladen.


BRAUN KF3120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2388 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BRAUN KF3120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de handleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt in zijn geheel zorgvuldig door. waarschuwing Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig dient te worden gebruikt en ze de gevaren begrijpen. Kinderen jonger dan 8 mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. [. . . ] Maximale capaciteit: 10 kopjes = ongeveer 125 ml koffie per kopje Pak het waterfilterpatroon uit (7). waterreservoir gezet moet worden telkens wanneer het filterpatroon wordt verwijderd. (B) Koffie zetten Voordat u de koffiemachine voor het eerst gebruikt of na een lange periode zonder gebruik, voert u een complete cyclus van koffie zetten uit zonder gemalen koffie. Wanneer u het waterreservoir vult met koud Drinkwater, kijk dan naar de hoogtemarkeringen van de karaf of de waterpeilindicator en vul tot het gewenste aantal kopjes. Voeg de gewenste hoeveelheid gemalen koffie toe, overeenkomstig het aantal kopjes. Het gebruik van één grote eetlepel of één maatschepje gemalen koffie per kopje wordt aanbevolen, maar gebruik meer of minder naargelang uw persoonlijke smaak. Sluit het waterreservoir en plaats de karaf (10) met het deksel op de warmhoudplaat (2). Functie Auto Off (automatisch Uit) Voor uw comfort en extra veiligheid zal het apparaat automatisch uitgeschakeld worden 40 minuten nadat de cyclus van het koffie zetten is voltooid. Antidruppelsysteem Het antidruppelsysteem houdt de stroom koffie van het filtermandje tegen wanneer de karaf wordt verwijderd, zodat een kopje kan worden ingegoten voordat het koffie zetten is afgelopen. De karaf moet terug op de warmhoudplaat gezet worden (maximaal 20 seconden) om te voorkomen dat het filtermandje overstroomt. Opmerking: De maximale hoeveelheid gemalen koffie die in de koffiemachine kan bedraagt 10 maatschepjes of grote eetlepels. Ontkalken De frequentie hangt af van de hardheid van uw leidingwater en hoe vaak u de koffiemachine gebruikt. Het ontkalken is aanbevolen wanneer het veel langer dan 1 minuut duurt om een kopje koffie te zetten. U kunt in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel dat aluminium niet aantast gebruiken. Het gebruik van Braun ontkalkingsoplossing wordt aanbevolen (kan afzonderlijk worden aangeschaft). Opmerking: Vervang het waterfilterpatroon (7) door het ruimteopvulstuk (6) wanneer u gaat ontkalken. [. . . ] Gids voor het oplossen van problemen Er wordt geen koffie gemaakt Voeg de gewenste hoeveelheid koffie toe aan het filter Het filtermandje is niet goed gesloten De karaf werd niet juist op de warmhoudplaat gezet Controleer of de karaf in het midden, recht onder het filtermandje staat De karaf moet snel na het weghalen terug worden gezet Seconden weggehaald tijdens het Zetten van koffie Gebruik van te veel koffiedik Verwijder het filter uit het filtermandje Vervang het papierfilter door een nieuw filter Start het proces van het koffie zetten opnieuw met de juiste hoeveelheid koffiedik (niet meer dan 10 maatschepjes of grote eetlepels) Gebruik van te fijne koffie Gebruik enkel koffie die is gemalen voor koffiezetapparaten Gebruik van papierfilter met verkeerde afmeting Koffie is niet warm Er vond een stroomuitval plaats Wacht tot de stroom is hersteld Er is koffiedik op de bodem Het papierfilter werd niet juist in het Spoel het filtermandje, plaats het papierfilter erin en Aantal kopjes water dat werd door verdamping tijdens het koffie De karaf geeft de watercapaciteit aan, niet de hoeveelheid koffie Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen. De materialen en voorwerpen bestemd om in aanraking te komen met levensmiddelen, zijn conform met de voorschriften van de Europese richtlijn 1935/2004. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BRAUN KF3120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BRAUN KF3120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag