Gebruiksaanwijzing BOSCH TKA8A681

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TKA8A681. Wij hopen dat dit BOSCH TKA8A681 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TKA8A681 te teleladen.


BOSCH TKA8A681 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3428 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TKA8A681

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of ouder zijn en zij deze werkzaamheden onder toezicht uitvoeren. Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Trek bij storingen direct de stekker uit het stopcontact of schakel de netspanning uit. Tijdens het gebruik van het apparaat kan de temperatuur van het aanraakbare oppervlak zeer hoog zijn. [. . . ] Tegelijkertijd wordt de automatische uitschakelfunctie auto off geactiveerd; het display wordt verlicht. Info: het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie auto off (voor energiebesparing), waarmee het apparaat ca. Info: het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie auto off (voor energie besparing), waarmee het apparaat enkele minuten na het koffiezetten in de spaar modus wordt geschakeld. Tip: Als u de thermoskan vóór gebruik met heet water omspoelt, blijft de koffie nog langer heet. Belangrijk: Wacht nadat het koffiezetten is voltooid totdat alle koffie door het filter in de kan is gelopen. Laat het apparaat vijf minuten afkoelen voordat u opnieuw een kan koffie zet. Hiermee kunt u het apparaat automatisch laten beginnen met koffiezetten. de timer werkt alleen als het apparaat aanstaat of in de energiebesparingsstand staat. Stel met knop h het uur in en met knop min de minuut waarop het apparaat met koffiezetten moet beginnen (fig. Vul het apparaat zoals gebruikelijk met water en koffie en zet de kan onder het zwenkfilter. het koffiezetten begint automatisch op de ingestelde tijd; het klokje verdwijnt. Opmerking: Als u wilt zien welke tijd geprogrammeerd is, houdt u knop prog ingedrukt. Opmerking: Als u het koffiezetapparaat uitschakelt met AAN/UIT-knop O of als de stroom wordt onderbroken (stekker uit het stopcontact, stroomstoring), blijven de klok- en timerinstellingen nog ongeveer vier dagen bewaard. Als de stroomonderbreking langer duurt, moet u de klok opnieuw instellen. Tip: Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakel het dan uit met knop O. aanduiding weinig water K Het koffiezetapparaat registreert als er te weinig water in het reservoir zit (minder dan ca. Als het waterniveau laag is, gaat K branden en verlengt het apparaat automatisch de koffiezettijd. Belangrijk: Gebruik de kan niet voor het warm houden van zuivelproducten of babyvoeding, omdat er bacterievorming kan optreden. Gebruik de kan niet voor het bewaren of meenemen van koolzuurhoudende dranken. Om te zorgen dat het deksel zichzelf niet vacuüm zuigt in gesloten stand, sluit het niet hermetisch af. Dit betekent dat de thermoskan kan lekken als u deze niet rechtop neerzet of vervoert. De smaak en het aroma van koffie worden bepaald door de manier waarop de bonen zijn gebrand. [. . . ] dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TKA8A681

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TKA8A681 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag