Gebruiksaanwijzing BOSCH TKA8A053

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TKA8A053. Wij hopen dat dit BOSCH TKA8A053 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TKA8A053 te teleladen.


BOSCH TKA8A053 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3537 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TKA8A053

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen onder de 8 moeten van het apparaat en aansluitsnoer worden weggehouden en mogen het apparaat niet bedienen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of ouder zijn en zij deze werkzaamheden onder toezicht uitvoeren. Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aansluitsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Trek bij storingen direct de stekker uit het stopcontact of schakel de netspanning uit. [. . . ] Spoel het apparaat schoon door het waterreservoir te vullen met 6 kopjes water en terug te zetten. Neem het waterreservoir van het appa raat, vul het met water en zet het terug. Tegelijkertijd wordt de automatische uitschakelfunctie auto off geactiveerd; het display wordt verlicht. Info: het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie auto off (voor energiebesparing), waarmee het apparaat ca. Info: het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie auto off (voor energiebesparing), waarmee het apparaat enkele minuten na het koffiezetten wordt uitgeschakeld. Tip: Als u de thermoskan vóór gebruik met heet water omspoelt, blijft de koffie nog langer heet. Belangrijk: Wacht nadat het koffiezetten is voltooid totdat alle koffie door het filter in de kan is gelopen. Laat het apparaat vijf minuten afkoelen voordat u opnieuw een kan koffie zet. aanduiding weinig water K Het koffiezetapparaat registreert als er te weinig water in het reservoir zit (minder dan ca. Als het waterniveau laag is, gaat K branden en verlengt het apparaat automatisch de koffiezettijd. Belangrijk: Gebruik de kan niet voor het warm houden van zuivelproducten of babyvoeding, omdat er bacterievorming kan optreden. Gebruik de kan niet voor het bewaren of meenemen van koolzuurhoudende dranken. Om te zorgen dat het deksel zichzelf niet vacuüm zuigt in gesloten stand, sluit het niet hermetisch af. Dit betekent dat de thermoskan kan lekken als u deze niet rechtop neerzet of vervoert. De smaak en het aroma van koffie worden bepaald door de manier waarop de bonen zijn gebrand. Dompel het apparaat niet onder in water en plaats het niet in de vaatwasser!Neem de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Maak alle delen die met koffie in Aanraking zijn geweest na elk gebruik schoon. Maak de buitenkant van het koffiezetapparaat schoon met een vochtige doek; gebruik geen sterke of schurende schoonmaakmiddelen. Dompel de kan niet onder in afwaswater en was hem niet in de vaatwasser. [. . . ] dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TKA8A053

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TKA8A053 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag