Gebruiksaanwijzing BOSCH TAS75SE2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS75SE2. Wij hopen dat dit BOSCH TAS75SE2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH TAS75SE2 te teleladen.


BOSCH TAS75SE2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2868 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH TAS75SE2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke veiligheidsinstructies Lees de gebruiksaanwijzingen deel 1 en deel 2 zorgvuldig door, neem deze in acht en bewaar deze goed. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of ouder zijn en zij deze werkzaamheden onder toezicht uitvoeren. [. . . ] De met een * gemarkeerde posities zijn slechts in bepaalde modellen voorhanden. dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Het oude BRITA MAXTRA waterfilterpatroon kan met het gewone huisvuil worden meegegeven. Daarom kan Bosch geen leveringsgarantie voor de TASSIMO TDISCs verlenen. Com om de grote verscheidenheid aan dranken te ontdekken en online te bestellen. Meer informatie over het gebruik van het BRITA waterfilterpatroon en de BRITA Memo vindt u in de BRITA brochure. In de volgende tabel vindt u oplossingen voor problemen of storingen die bij het gebruik van het apparaat kunnen optreden en die u eenvoudig zelf kunt verhelpen. Neem contact op met onze klantenservice indien u geen adequate oplossing voor uw speciale probleem kunt vinden. Probleem Het apparaat functioneert niet, geen van de weergave-elementen (LED's) brandt. Start een reiniging met de oranje service Tijdens het zetten verwijderd T DISC. Veeg met uw vinger de folie van de T DISC glad zodat de streepjescode kan worden gelezen. Neem contact op met de TASSIMO-Infoline als het probleem niet kan worden verholpen. Reinig de zetgroep met een zachte, vochtige doek, vooral in de omgeving van de vergrendeling. Duw de stansinrichting met beide duimen in de houder en controleer de positie van de T DISC-houder. Leg de T DISC met de bedrukte zijde zodanig in de houder dat het flapje in de daarvoor bestemde uitsparing ligt. [. . . ] Als het patroonvervangingsdisplay hierna nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de TASSIMO Infoline. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones. Nl Garantie Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH TAS75SE2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH TAS75SE2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag