Gebruiksaanwijzing BOSCH PXY601DE2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PXY601DE2E. Wij hopen dat dit BOSCH PXY601DE2E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PXY601DE2E te teleladen.


BOSCH PXY601DE2E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5705 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PXY601DE2E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Bewaar de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar. Als het apparaat tijdens het transport is beschadigd, mag het niet worden gebruikt. [. . . ] Anneer de pan wordt verwijderd kan de temperatuursensor zeer heet zijn. De magnetische componenten kunnen schade toebrengen aan elektronische implantaten, zoals pacemakers en insulinepompen. Dragers van elektronische implantaten dienen daarom de temperatuursensor niet mee te nemen in hun kleding en m. dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Zorg ervoor dat gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Zie voor gedetailleerde gegevens het rosnesrutarepmetezoldarD hoofdstuk "Kookhulpfuncties" in de gebruiksaanwijzing bij de kookplaat. In deze paragraaf krijgt u de volgende rosnesrutarepmetezoldardednavgnigrozrevnegnidierebroV informatie: De temperatuursensor en siliconenpatch kunt u aanschaffen in de vakhandel of via onze technische servicedienst. Met behulp van de siliconenpatch wordt de temperatuursensor vastgemaakt aan het kookgerei. Wordt een pan voor de eerste keer gebruikt met de kookfuncties, dan moet er een siliconenpatch worden aangebracht. De pan schoonmaken, goed drogen en de plaats van de lijm inwrijven met bijv. Met behulp van het meegeleverde sjabloon de siliconenpatch op de juiste plaats aan de pan lijmen. aanwijzingen Het kookgerei met de siliconenpatch Niet gedurende langere tijd in het zeepsop laten liggen. Mocht de siliconenpatch loslaten, dan moet er een nieuwe worden gebruikt. Gebruik van de draadloze temperatuursensor De temperatuursensor zo op de siliconenpatch aanbrengen dat hij zich perfect aanpast. Plaats de pan op zo'n manier dat de temperatuursensor naar de buitenzijde van de kookplaat wijst. [. . . ] Hierbij verklaart Robert Bosch Hausgeräte GmbH dat het apparaat met de functie Draadloze temperatuursensor voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG. Een uitvoerige R&TTE conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www. Het gebruik van deze merken door Robert Bosch Hausgeräte GmbH staat onder licentie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PXY601DE2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PXY601DE2E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag