Gebruiksaanwijzing BOSCH NKN645BA2C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH NKN645BA2C. Wij hopen dat dit BOSCH NKN645BA2C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH NKN645BA2C te teleladen.


BOSCH NKN645BA2C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2685 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH NKN645BA2C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 15 aar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken. [. . . ] De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Aanwijzingen Wanneer u een symbool aanraakt, wordt de betreffende functie geactiveerd. Zorg ervoor dat er geen pannen in de buurt van Raak het symbool î aan Inschakelen van de kookzone: de grootte die het laatst is ingesteld, wordt automatisch gekozen. Bij kookzones met meerdere ringen kunnen de verwarmingselementen van de binnenste ringen en het verwarmingselement van de bijgeschakelde ringen op verschillende tijdstippen worden in- en uitgeschakeld. restwarmte-indicatie De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmteindicatie met twee standen. In neneidebtarapA dit hoofdstuk leest u hoe u de kookzones kunt instellen. In de tabel vindt u kookstanden en bereidingstijden voor verschillende gerechten. Met de kookzoneknoppen stelt u het verwarmingsvermogen van de kookzones in. 0 = kookzone uit Kookstand 1 = laagste vermogen Kookstand 9 = hoogste vermogen Elke kookstand heeft een tussenstand. Levensmiddelen die snel en heet worden aangebraden of waarbij tijdens het aanbraden veel vloeistof uittreedt, het beste in meerdere kleine porties aanbraden. Tips voor energiebesparend koken vindt u in het hoofdstuk Milieubescherming. Het hangt van de ingestelde doorkookstand af hoe lang de kookzone verwarmt. elektronische aankookautomaat instellen De elektronische aankookautomaat kan alleen in de eerste 30 seconden na het inschakelen van de kookzone worden geactiveerd: Nadat het gerecht aan de kook is gebracht, is op het display alleen nog de doorkookstand verlicht. kooktabel voor de elektronische aankookautomaat In de volgende tabel ziet u voor welke gerechten de elektronische aankookautomaat geschikt is. De kleinere opgegeven hoeveelheid geldt voor de kleinere kookzones, de grotere hoeveelheid voor de grotere kookzones. De elektronische aankookautomaat is alleen bestemd om met weinig water en met behoud van de voedingswaarde te koken. Voor gerechten die in veel water worden gekookt Met tolsredniK het kinderslot kunt u voorkomen dat kinderen de kookplaat inschakelen. Geblokkeerde kookplaat Wanneer u een kookzone bij een geblokkeerde kookplaat instelt, gebeurt het volgende: In de kookzone-indicatie knippert <, of de Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch geactiveerd wanneer u de kookplaat uitschakelt. In- en uitschakelen In het hoofdstuk Basisinstellingen kunt u nalezen hoe u het automatische kinderslot inschakelt. Is een kookzone lang ingeschakeld zonder dat de gnilekahcstiusdiehgilievehcsitamotuA instelling veranderd is, dan wordt de automatische tijdbegrenzing geactiveerd. Het tijdstip waarop de tijdbegrenzing actief wordt, is afhankelijk van de ingestelde kookstand (1 tot 10 uur). Raak binnen de volgende 10 seconden het symbool D 4 seconden lang aan Raak het symbool D 4 seconden lang aan. [. . . ] Wanneer tsneidecivreS uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van medewerkers van de servicedienst te voorkomen. e-nummer en FD-nummer Geef wanneer u contact opneemt met de servicedienst altijd het productnummer (E-nr. Het typeplaatje met de nummers vindt u op het identificatiebewijs van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH NKN645BA2C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH NKN645BA2C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag