Gebruiksaanwijzing BOSCH MUMS2VM00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MUMS2VM00. Wij hopen dat dit BOSCH MUMS2VM00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MUMS2VM00 te teleladen.


BOSCH MUMS2VM00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11373 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MUMS2VM00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen. Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren. Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat. [. . . ] Wanneer de ontgrendelknop wordt ingedrukt, kan de draaiarm in de gewenste stand worden gezet. Uw apparaat is uitgerust met verschillende aandrijvingen die speciaal op de hulpstukken en toebehoren zijn afgestemd. Hier worden de belangrijkste aspecten van de verschillende hulpstukken beschreven. overzicht van de hulpstukken Gebruik het juiste hulpstuk voor de betreffende toepassing. Na het uitschakelen bewegen de aandrijvingen nog enkele seconden tot de correcte parkeerstand is bereikt. Aanwijzing De draaiarm kan met een hulpstuk eraan alleen worden geopend of gesloten als de aandrijving in de correcte parkeerstand staat. Een verkeerde parkeerstand kan de volgende oorzaken hebben: ¡ De stroomvoorziening is tijdens de Tip: Een verkeerde parkeerstand kunt u gemakkelijk zelf corrigeren. Hier vindt u een overzicht van de veiligheidssystemen van uw apparaat. inschakelbeveiliging De inschakelbeveiliging voorkomt dat uw apparaat ongewild wordt ingeschakeld. Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld en bediend wanneer de draaiarm correct is vastgeklikt in positie 1 of positie 3. Voor het eerste gebruiknl Het apparaat wordt na een stroomuit- De overbelastingsbeveiliging voorkomt dat de motor en andere onderdelen door een te hoge belasting worden beschadigd. Voor het eerste gebruik Voor het eerste gebruik Bereid het apparaat voor voor het ge- Voorheteerstegebruik bruik. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omhoog bewegen tot deze vastklikt. Alle onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen voor het eerste gebruik reinigen. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omhoog bewegen tot deze vastklikt. Voor het plaatsen van de kneedhaak: kneedhaak met aangebrachte beschermkap in de hoofdaandrijving steken. Het deksel aan de voorzijde iets optillen, volledig op de kom schuiven en neerlaten. Het deksel aan de voorzijde iets optillen en er naar voren uittrekken. Hier worden de belangrijkste aspecten van de verwerking van levensmiddelen beschreven. De hulpstukken en toebehoren alleen bij stilstand van de aandrijving en uit het stopcontact verwijderde stekker aanbrengen en verwijderen. Voor het verwisselen van hulpstukken of het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. Tips ¡ U kunt de snelheid tijdens de ver- Tijdens de verwerking de ingrediënten voorzichtig via de vulope- A De verwerking wordt gestopt en de aandrijvingen gaan naar de parkeerstand. [. . . ] Neem de oorzaak weg die ertoe Ligheidssysteem de verwer- heeft geleid dat het apparaat is ge- Wanneer de draaiarm is geopend, haal het hulpstuk er dan uit en sluit de draaiarm. A De aandrijving blijft korte tijd draaien tot de parkeerstand is bereikt. Wij Afvoeren leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert. afvoeren van uw oude apparaat Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MUMS2VM00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MUMS2VM00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag