Gebruiksaanwijzing BOSCH MUMS2TW00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MUMS2TW00. Wij hopen dat dit BOSCH MUMS2TW00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MUMS2TW00 te teleladen.


BOSCH MUMS2TW00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11327 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MUMS2TW00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen. Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektri- Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Pagina 89 Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren. Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes. [. . . ] Tijdens de werking komt warme afvoerlucht van achteren uit het luchtafvoerrooster. Het apparaat op een stabiel, horizontaal, schoon en glad werkvlak neerzetten. Met de draaischakelaar start en stopt u de verwerking en kiest u de snelheid. Wanneer de ontgrendelknop wordt ingedrukt, kan de draaiarm in de gewenste stand worden gezet. "Draaiarm bewegen" , Pagina 83 Draaiarmstanden Hier vindt u een overzicht van de standen van de draaiarm. Uw apparaat is uitgerust met verschillende aandrijvingen die speciaal op de hulpstukken en toebehoren zijn afgestemd. "Aandrijvingsbeschermdeksel" , Pagina 86 Overzicht van de aandrijvingen Hier vindt u een overzicht van de aandrijvingen en hun gebruiksdoel. Hier worden de belangrijkste aspecten van de verschillende hulpstukken beschreven. Opmerking: De draaiarm kan met een hulpstuk eraan alleen worden geopend of gesloten als de aandrijving in de correcte parkeerstand staat. Voor het eerste gebruik 6Voor het eerste gebruik Bereid het apparaat voor voor het ge- Voorheteerstegebruik bruik. Voor het eerste gebruiknl De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omhoog bewegen tot deze vastklikt. Alle onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen voor het eerste gebruik reinigen. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omhoog bewegen tot deze vastklikt. Voor het plaatsen van de kneedhaak: kneedhaak met aangebrachte beschermkap in de hoofdaandrijving steken. Het deksel aan de voorzijde iets optillen, volledig op de kom schuiven en neerlaten. Het deksel aan de voorzijde iets optillen en er naar voren uittrekken. Hier worden de belangrijkste aspecten van de verwerking van levensmiddelen beschreven. De hulpstukken en toebehoren alleen bij stilstand van de aandrijving en uit het stopcontact verwijderde stekker aanbrengen en verwijderen. Voor het verwisselen van hulpstukken of het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. de hulpstukken alleen gebruiken als de kom is geplaatst , het deksel is aangebracht en het aandrijvingsbeschermdeksel is geplaatst. Het apparaat uitsluitend inschakelen wanneer alle voorbereidingen zijn afgesloten en de zwenkarm in de beschreven positie is vastgeklikt. Het apparaat nooit ingeschakeld laten, wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken. [. . . ] Wij Afvoeren leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert. Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt. De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Als Servicedienst u vragen hebt, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MUMS2TW00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MUMS2TW00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag