Gebruiksaanwijzing BOSCH MUM58K20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MUM58K20. Wij hopen dat dit BOSCH MUM58K20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MUM58K20 te teleladen.


BOSCH MUM58K20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5321 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MUM58K20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden. Voor uw veiligheid nl Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Het apparaat en het aansluitsnoer dienen uit de buurt van kinderen te worden gehouden. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. [. . . ] Het apparaat alleen gebruiken wanneer het hulpstuk/toebehoren volgens deze tabel is aangebracht op de juiste aandrijving en in de juiste positie, en op de bedrijfsstand staat. De draaiarm beschikt over een "easy armlift"-functie, die de omhoogbeweging van de draaiarm ondersteunt. De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd. Het apparaat en het toebehoren grondig reinigen voordat u deze voor het eerst gebruikt, zie "Reiniging en onderhoud". Belangrijke aanwijzing De aanbevolen richtwaarden voor de werksnelheid in deze handleiding hebben betrekking op de apparaten met een draaiknop met 7 standen. Erachter staan tussen haakjes de waarden voor apparaten met een draaischakelaar met 4 standen. In deze gebruiksaanwijzing vindt u een sticker met de richtwaarden voor de werksnelheid van het apparaat bij gebruik van de hulpstukken resp. Het snoer inkorten: Kort aan het snoer trekken en tot de gewenste lengte laten opwikkelen. Dan opnieuw kort aan het snoer trekken en langzaam loslaten; het snoer is gearrêteerd. Bij apparaten met een automatische snoeropwikkeling het snoer niet met de hand inschuiven. Wanneer het snoer klemzit: het snoer geheel afwikkelen en dan laten opwikkelen. Hulpstukken alleen vervangen bij stilstaande aandrijving ­ na het uitschakelen loopt de aandrijving nog even na en blijft dan staan op de hulpstukwisselpositie. Om veiligheidsredenen mag het apparaat uitsluitend worden gebruikt wanneer nietgebruikte aandrijvingen zijn afgedekt met aandrijvingsbeschermdeksels (5, 8). Kneedhaak (15) voor het kneden van dik deeg en het mengen van ingrediënten die niet fijngemaakt mogen worden (bijv. Kom aanbrengen: de kom schuin naar voren houden en aanbrengen, tegen de klok in draaien tot hij vastklikt. Afhankelijk van de uit te voeren taak de roergarde, slaggarde of kneedhaak in de aandrijving steken tot deze vastklikt. Eerst roeren op stand 1 (1), dan stand 7 (4) kiezen ­­ Klopgarde: stand 7 (4), doorroeren op stand 1 (1) ­­ Kneedhaak: eerst roeren op stand 1 (1), kneden op stand 3 (2) Na gebruik Apparaat uitschakelen met de Doorloopsnijder alleen aanbrengen / verwijderen wanneer de aandrijving stilstaat en de stekker uit het stopcontact is getrokken. Doorloopsnijder nooit samenbouwen terwijl het op het basisapparaat is aangebracht. Om bij overbelasting van de doorloopsnijder grotere schade aan uw apparaat te voorkomen, is de aandrijfas van de doorloopsnijder voorzien van een inkerving (breekpunt). Een nieuwe schijfhouder met aandrijfas is verkrijgbaar bij de klantenservice. Aanduiding op de snij-draaischijf: "1" voor de dikke snijzijde "3" voor de dunne snijzijde attentie!De snij-draaischijf is niet geschikt voor het snijden van harde kaas, brood, broodjes en chocolade. [. . . ] De stekker uit het stopcontact trekken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Indien een van de toebehoren niet is meegeleverd, kan het in de speciaalzaak of bij de klantenservice worden aangeschaft. No tocar ni manipular nunca con las manos las cuchillas ni los discos picadores. No tocar ni manipular nunca con las manos las cuchillas ni los discos picadores. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MUM58K20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MUM58K20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag