Gebruiksaanwijzing BOSCH KIR51ADE0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KIR51ADE0. Wij hopen dat dit BOSCH KIR51ADE0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KIR51ADE0 te teleladen.


BOSCH KIR51ADE0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6317 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KIR51ADE0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu beachten. Beachten Sie die Nischenmaße, wenn Sie Ihr Gerät in die Möbelnische einbauen. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für die Lagerung vorbereiten. Houd de informatie omtrent veiligheid aan, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken. [. . . ] Bovendien komt u te weten hoe u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst Pagina 122 contact op. Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van het koudecircuit een brandbaar gasluchtmengsel ontstaan. stel het apparaat uitsluitend op in Een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m3 per 8 g koudemiddel. De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen. Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentemperatuur. Wanneer u een apparaat van de klimaatklasse SN gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kunnen beschadigingen aan het apparaat tot een kamertemperatuur van 5°C worden uitgesloten. Bij afwijkingen kunnen problemen optreden tijdens de installatie van het apparaat. Nisbreedte Voor het apparaat is een meubelnis met een binnenbreedte van minimaal 560 mm nodig. Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden Het apparaat voor de eerste keer reinigen. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken. Aanwijzing Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte. Via de bedieningselementen kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand. Hier krijgt u een overzicht van de accessoires behorende bij uw apparaat en de manier waarop ze worden gebruikt. Om de schappen naar wens te variëren, het schap uitnemen en op een andere positie weer plaatsen. Gebruik het variabel legplateau alleen om op het daaronder liggende plateau hoog koelmateriaal te bewaren, bijv. U kunt het voorste deel van het variabele legplateau verwijderen en onder het achterste deel van het legplateau schuiven. Om een beter overzicht te krijgen en levensmiddelen sneller te kunnen uitnemen, het legplateau uittrekken. Met de vochtigheidsregelaar en een speciale afdichting kunt u de luchtvochtigheid in de fruit- en groentelade aanpassen. Hierdoor kunt u vers fruit en verse groente tot tweemaal zo lang bewaren als bij een conventionele bewaarmethode. 4 De luchtvochtigheid in de fruit- en groentelade kunt u afhankelijk van het soort en de hoeveelheid bewaarde levensmiddelen instellen: ¡ Lage luchtvochtigheid bij overbe- wegend bewaren van fruit en hoge belading. Hoge luchtvochtigheid bij overwegend bewaren van groente alsook bij gemengde belading of geringe beladen. [. . . ] Binnen 10 seconden na het inschakelen gedurende 3 tot 5 seconden ingedrukt houden. A Als na het einde van de apparaatzelftest 5 akoestische signalen weerklinken en gedurende 10 seconden knippert, contact opnemen met de service. Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor de opslag. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KIR51ADE0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KIR51ADE0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag