Gebruiksaanwijzing BOSCH KIF86PFE0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KIF86PFE0. Wij hopen dat dit BOSCH KIF86PFE0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KIF86PFE0 te teleladen.


BOSCH KIF86PFE0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KIF86PFE0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant garandeert dat deze onderdelen voldoen aan de veiligheidseisen. verbrandingsgevaar door kou Diepvrieswaren nadat u ze uit het vriesvak hebt gehaald, nooit onmiddellijk in de mond nemen. Voorkom dat de huid langdurig in contact komt met diepvrieswaren, ijs en de buizen in het vriesvak. Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in het vriesvak bewaren. [. . . ] U kunt de lade verwijderen: Lade achteraan iets optillen en verwijderen. U kunt de lade aanbrengen: Lade op de rails plaatsen en in het U kunt de lade verwijderen: Reservoir tot aan de aanslag Wanneer u de deur opent en sluit: Het flessenrek voorkomt dat de Het ijsbakje voor 3/4 met water vullen en in het vriesvak zetten zetten. Aanwijzing: Het vastgevroren ijsbakje alleen met een bot voorwerp losmaken (bijv. Om de ijsblokjes los te maken: het ijsbakje iets verbuigen of kort onder stromend water houden. koude-accu Bij stroomuitval of een storing: Het koelelement zorgt ervoor dat de U kunt het koelelement uit het vriesvak nemen om er tijdelijk levensmiddelen te koelen, bijv. Een alarmsignaal, een knipperende temperatuurindicatie van het diepvriesvak en een brandende toets alarm geven aan dat het diepvriesvak nog te warm is. Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperaturen zijn bereikt. Geen levensmiddelen inruimen voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Door het volledig automatische NoFrost-systeem blijft de vriesvak ijsvrij. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Wanneer de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet direct weer geopend kan worden, dient u even te wachten tot de onderdruk is verdwenen. Aanwijzing: Wanneer superkoelen is ingeschakeld, wordt het apparaat iets luider. Bij het automatische supervriezen koelt het vriesvak op een aanzienlijk lagere temperatuur dan bij de normale werking. Bij het handmatig supervriezen koelt het vriesvak op een zo laag mogelijke temperatuur. 6 uur vóór opslag van een Bij langere afwezigheid kunt u het apparaat in de energiebesparende vakantiemodus zetten. de temperatuur in het koelvak wordt automatisch op +14 °C omgeschakeld. Als de vakantiemodus is ingeschakeld, brandt de toets en geeft de temperatuurindicatie van het koelvak geen temperatuur meer aan. Als de deur van het apparaat langere tijd openstaat wordt het deuralarm ingeschakeld. Wanneer het te warm wordt in het vriesvak, wordt het temperatuuralarm geactiveerd. Bij het ontdooien kan bacterievorming optreden en kunnen de diepvrieswaren bederven Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen. Aanwijzing: In de volgende gevallen kan een alarmsignaal klinken zonder dat er gevaar voor de diepvrieswaren bestaat: Het apparaat wordt in gebruik De indicatie toont kort de hoogste temperatuur die in het diepvriesvak heeft geheerst. Vanaf dit moment wordt de warmste temperatuur opnieuw bepaald en opgeslagen. [. . . ] Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen. De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen. U bent er dan van verzekerd dat de reparatie door ervaren technici wordt uitgevoerd die gebruik maken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat. zelftest apparaat Uw apparaat beschikt over een zelftestprogramma dat fouten aangeeft, die uw klantenservice kan verhelpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KIF86PFE0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KIF86PFE0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag