Gebruiksaanwijzing BOSCH KGN36AI45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KGN36AI45. Wij hopen dat dit BOSCH KGN36AI45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KGN36AI45 te teleladen.


BOSCH KGN36AI45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3487 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KGN36AI45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefährdet sind Kinder, Personen, die körperlich, psychisch oder in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt sind sowie Personen, die nicht genügend Wissen über die sichere Bedienung des Gerätes haben. ?berprüfen Sie bei Geräten, die in nichteuropäischen Ländern betrieben werden, ob die angegebene Spannung und Stromart mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmt. 2 Anzeige ­ ALARM ­ Wird hervorgehoben, wenn es im Gefrierraum zu warm ist oder wenn die Tür des Gefrierraums zu lange geöffnet ist. Die Anzeige ­ ALARM ­ erlischt, sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat. [. . . ] Automatische verbinding met het thuisnetwerk (WLAN) Wanneer er een WLAN-router met WPSfunctie beschikbaar is, kunt u het koelapparaat automatisch met het thuisnetwerk verbinden. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de lock/alarm off-toets wordt ingedrukt. De lock/alarm off-toets opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven. Controleren of het koelapparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk (WLAN) bevindt. Handmatige verbinding met het thuisnetwerk (WLAN) Wanneer de beschikbare WLAN-router niet over een WPS-functie beschikt of als dit niet bekend is, kunt u het koelapparaat handmatig verbinden met het thuisnetwerk. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de lock/alarm off-toets wordt ingedrukt. De lock/alarm off-toets opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven. Het koelapparaat heeft nu een eigen WLAN-netwerk met de netwerknaam HomeConnect ingesteld. Tot dit netwerk kunt u nu toegang krijgen met het mobiele eindapparaat. Als er een verbinding is gemaakt, de Home Connect app op het mobiele eindapparaat openen. Zodra het koelapparaat is gevonden, de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Key) van het eigen thuisnetwerk (WLAN) in de daarvoor bestemde velden invoeren. Controleren of het koelapparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk (WLAN) bevindt. Koelapparaat verbinden met app Home Connect Het koelapparaat kan pas met de app worden verbonden als er een verbinding tussen het koelapparaat en thuisnetwerk is gemaakt. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de lock/alarm off-toets wordt ingedrukt. De lock/alarm off-toets opnieuw zo lang indrukken tot de blokkering wordt opgeheven. De °C-toets net zo vaak indrukken tot de indicaties PA (Pairing = met app verbinden) en oF aangeven. Zodra het koelapparaat en de app verbonden zijn, geeft de indicatie on aan. Als het koelapparaat niet automatisch wordt weergegeven, in de app op Apparaat toevoegen klikken en de instructies volgen. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, controleren of het mobiele eindapparaat met het thuisnetwerk (WLAN) is verbonden. Als de indicatie Er aangeeft, de Home Connect instellingen terugzetten en het instellen vanaf het begin opnieuw uitvoeren. Signaalsterkte controleren Als er geen verbinding kan worden gemaakt, kunt u het beste de signaalsterkte controleren. De toetsbediening wordt geblokkeerd wanneer langere tijd alleen de lock/alarm off-toets wordt ingedrukt. [. . . ] In de zijwanden lopen buizen Dat is normaal voor het apparaat, en geen Meubels die tegen het apparaat staan, worden Niet beschadigd door deze warmte. Er zit zo veel ijs op De diepvriesruimte stond de verdamper dat het Om de verdamper te ontdooien: de laden met diepvrieswaren eruit halen en goed geïsoleerd op een koele plaats bewaren. 20 minuten begint het dooiwater in de dooiwateropvanschaal aan de achterwand van het apparaat te lopen. Om te voorkomen dat de dooiwateropvangschaal overloopt: het dooiwater met een spons opnemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KGN36AI45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KGN36AI45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag