Gebruiksaanwijzing BOSCH GSN54AWDV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN54AWDV. Wij hopen dat dit BOSCH GSN54AWDV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN54AWDV te teleladen.


BOSCH GSN54AWDV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2706 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GSN54AWDV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Zahlen bei den Symbolen geben die zulässige Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut an. Die Temperaturanzeige 4 erlischt und die Kühlmaschine schaltet ab. Ist die Temperatur zu kalt, prüfen Sie am nächsten Tag die Temperatur nochmal. Voordat u het apparaat in gebruik neemt lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. [. . . ] Voor onze apparaten kunnen netvoedingsinverters en sinusinverters worden gebruikt. Netvoedingsinverters worden gebruikt bij fotovoltaïsche installaties die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Op schepen of in berghutten) die geen rechtstreekse aansluiting op het openbare elektriciteitsnet hebben, moet een sinusinverter worden gebruikt. 3 Temperatuurinsteltoets Met deze toets wordt de gewenste temperatuur ingesteld. Zodra de vriesruimte de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat temperatuurindicatie 4 branden. Aanwijzingen bij het gebruik Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Vóór die tijd geen levensmiddelen in het apparaat leggen. Door het volledig automatische NoFrost systeem blijft de vriesruimte ijsvrij. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Wanneer de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet direct weer geopend kan worden, dient u even te wachten tot de onderdruk is verdwenen. Er wordt een alarmsignaal ingeschakeld als de deur van het apparaat langere tijd openstaat. ontdooialarm Na indrukken van de toets alarm 5, geeft de temperatuurindicatie gedurende vijf seconden de warmste temperatuur aan die in de diepvriesruimte heeft geheerst. Vanaf dit moment wordt de warmste temperatuur opnieuw bepaald en in het geheugen opgeslagen. Temperatuuralarm Het temperatuuralarm wordt ingeschakeld als het in de diepvriesruimte te warm is waardoor de diepvrieswaren kunnen ontdooien. Zonder gevaar voor de diepvrieswaren kan het alarm automatisch inschakelen: bij het in gebruik nemen van het Apparaat, bij het inladen van grote " Het stroomuitval-alarm wordt ingeschakeld als het door het uitvallen van de stroom in het apparaat te warm wordt en de levensmiddelen gevaar lopen. Pas na het koken of braden tot een kant-en-klaargerecht kunnen ze opnieuw worden ingevroren. Aanwijzing Let erop dat de deur van het diepvriesruimte goed gesloten is!Aanwijzing De ventilatiesleuf aan de achterwand niet met diepvrieswaren afdekken. Grote hoeveelheden levensmiddelen bij voorkeur invriezen in het bovenste vak. De diepvriesproducten liefst in een koeltas transporteren en snel in de diepvriesruimte leggen. Grote hoeveelheden levensmiddelen bij voorkeur invriezen in het bovenste vak. De ventilatiesleuf aan de achterwand niet met diepvrieswaren afdekken. [. . . ] Apparaat inschakelen en binnen de eerste 10 seconden de super-toets, afb. "/2, gedurende 3-5 seconden ingedrukt houden, tot er een geluidssignaal klinkt. Terwijl de zelftest wordt uitgevoerd, klinkt er een lang geluidssignaal. Wanneer de zelftest is afgelopen en er tweemaal een geluidssignaal klinkt, is uw apparaat in orde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GSN54AWDV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GSN54AWDV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag