Gebruiksaanwijzing BOSCH GSN51AW45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN51AW45. Wij hopen dat dit BOSCH GSN51AW45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN51AW45 te teleladen.


BOSCH GSN51AW45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2176 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GSN51AW45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] – Wenn die Super Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die entsprechende Anzeige Super (Anzeige Super-Gefrieren, Bild "/2). U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als de aanwijzingen en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. [. . . ] Apparaat aansluiten Na het plaatsen van het apparaat moet u minimaal 1 uur wachten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. Voor onze apparaten kunnen netvoedingsinverters en sinusinverters worden gebruikt. Netvoedingsinverters worden gebruikt bij fotovoltaïsche installaties die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Op schepen of in berghutten) die geen rechtstreekse aansluiting op het openbare elektriciteitsnet hebben, moet een sinusinverter worden gebruikt. Elektrische aansluiting Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en ook na het opstellen van het apparaat goed bereikbaar zijn. 67 nl Kennismaking met het apparaat Bedieningselementen Afb. " 1 Temperatuurindicatie Diepvriesruimte De cijfers komen overeen met de ingestelde temperaturen in de diepvriesruimte in °C. De indicatie gaat uit wanneer de diepvriesruimte de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Indicatie Energiebesparingsmodus Deze brandt wanneer het apparaat niet in gebruik is. Temperatuurinsteltoetsen diepvriesruimte Met deze toetsen wordt de temperatuur van de diepvriesruimte ingesteld. Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing. Het alarmsignaal wordt uitgeschakeld en de temperatuurindicatie 1 stopt met knipperen. de ingestelde temperatuur wordt aangegeven op de temperatuurindicatie 1. Aanwijzingen bij het gebruik ■ ■ ■ ■ Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Vóór die tijd geen levensmiddelen in het apparaat leggen. Door het volledig automatische NoFrost systeem blijft de vriesruimte ijsvrij. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Wanneer de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet direct weer geopend kan worden, dient u even te wachten tot de onderdruk is verdwenen. Energiebesparingsmodus De indicatie van de bedieningselementen wordt op de energiebesparingsmodus gezet wanneer u het apparaat niet bedient. De deur opent of op een willekeurige toets drukt, wordt de normale verlichting van de indicatie ingeschakeld. " Alarmtoets 7 gedurende 5 seconden ingedrukt houden tot een bevestigingssignaal te horen is. [. . . ] indien aanwezig: Wandafstandhouder monteren om de geplande energieopname van het apparaat te bereiken (zie montagehandleiding). Een kleinere afstand tot de muur heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. Voorkomen van geluiden Het apparaat staat niet waterpas Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat Het apparaat van het meubel of apparaat ernaast wegschuiven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GSN51AW45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GSN51AW45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag