Gebruiksaanwijzing BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750. Wij hopen dat dit BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750 te teleladen.


BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6656 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Betätigen Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige, um die Ladezustandsanzeige zu aktivieren. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het product. Let op dat personen die in de buurt staan niet worden verwond door weggeslingerde voorwerpen. Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het product aan wanneer het in werking is. [. . . ] Als de veiligheidsvoorschriften en instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het binnendringen van water in het oplaadapparaat vergroot het risico van een elektrische schok. u Controleer vóór elk gebruik oplaadapparaat , kabel en stekker. Open het oplaadapparaat niet zelf en laat het uitsluitend repareren door gekwalificeerd geschoold personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers verhogen het risico van een elektrische schok. U Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontvlambare ondergrond (bijv. Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar. Het oplaadapparaat kan anders oververhit raken en niet meer correct functioneren. U Voor een betere elektrische veiligheid wordt het gebruik van een aardlekschakelaar met een max. U Symbool Betekenis Gewicht Inschakelen Uitschakelen Toegestane handeling Symbolen De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken. Hoorbaar geluid Toebehoren en vervangingsonderdelen Gebruik volgens bestemming Reactierichting Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen, alleen voor particulier gebruik. Het tuingereedschap is niet bestemd voor het knippen van heggen, trimmen, hakselen, enz. het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van gazons op bodemhoogte. Draag werkhandschoenen Technische gegevens Gazonmaaier Productnummer Nominale spanning Breedte van meshuis Maaihoogte Volume graszak Gewicht volgens EPTA‑procedure 01:2014 Serienummer Toegestane omgevingstemperatuur – tijdens opladen – tijdens gebruik – tijdens opslag Accu Nominale spanning Productnummer/capaciteit – 2 607 336 913/ Bosch Power Tools AdvancedRotak 36-650 3 600 HB9 604 3 600 HB9 672 V cm mm l kg 36 42 25 – 80 50 17, 5 AdvancedRotak 36-660 3 600 HB9 605 3 600 HB9 673 36 42 25 – 80 50 16, 5 AdvancedRotak 36-690 3 600 HB9 607 36 42 25 – 80 50 17, 5 Advanced Rotak 36-750 3 600 HB9 702 3 600 HB9 771 36 46 25 – 80 50 17, 5 zie typeplaatje op tuingereedschap °C °C °C V 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-ion 36 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-Ion 36 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-Ion 36 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-Ion 36 Ah − 2 x 2, 0 − − 1 609 92A 5BS | (14. 2019) 80 | Nederlands Gazonmaaier 1 607 A35 02V – 2 607 336 915/ 2 607 337 047 – 1 607 A35 058 Aantal accucellen – 2 607 336 913/ 1 607 A35 02V – 2 607 336 915/ 2 607 337 047 – 1 607 A35 058 Gazonmaaier Productnummer Nominale spanning Breedte van meshuis Maaihoogte Volume graszak Gewicht volgens EPTA‑procedure 01:2014 Serienummer Toegestane omgevingstemperatuur – tijdens opladen – tijdens gebruik – tijdens opslag Accu Nominale spanning Productnummer/capaciteit – 2 607 336 913/ 1 607 A35 02V – 2 607 336 915/ 2 607 337 047 – 1 607 A35 058 Aantal accucellen – 2 607 336 913/ 1 607 A35 02V – 2 607 336 915/ 2 607 337 047 1 609 92A 5BS | (14. 2019) AdvancedRotak 36-650 AdvancedRotak 36-660 AdvancedRotak 36-690 Advanced Rotak 36-750 Ah 4, 0 − 4, 0 4, 0 Ah − − − − − 10 − − 20 − 20 20 − − − − Alle waarden in deze gebruiksaanwijzing zijn gemeten voor gebruik op maximaal 2000 meter boven zeeniveau. Laad de accu vóór het eerste gebruik volledig in het oplaadapparaat op om het volle vermogen van de accu te waarborgen. De Li-Ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. De Li-Ion-accu is met „Electronic Cell Protection (ECP)„ beschermd tegen diep ontladen. Als de accu leeg is, wordt het gereedschap uitgeschakeld door een veiligheidsschakeling: Het tuingereedschap werkt niet meer. Druk na het automatisch uitschakelen van het gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar. [. . . ] Maaiomstandigheden 6cm 4cm Zeer dun, droog gras Maaivermogen Accu met 2, 0 Ah Accu met 4, 0 Ah max. 750 m2 Om de gebruiksduur te verlengen, kunt u via een erkende klantenservice voor Bosch tuingereedschappen een extra accu aanschaffen. Storingen opsporen Symptoom Motor start niet Mogelijke oorzaak Interne bekabeling van tuingereedschap defect Accu leeg Accu te koud of te heet Gras te lang Motorbeveiliging aangesproken Oplossing Neem contact op met de klantenservice van Bosch Laad de accu op Accu laten opwarmen of afkoelen Max. 2019) Bosch Power Tools Nederlands | 85 Accu en oplaadapparaat Symptomen Rode accuoplaadindicatie knippert op oplaadapparaat Opladen niet mogelijk Accu defect Mogelijke oorzaak Accu niet of niet juist geplaatst Accucontacten vuil Oplossing Accu juist op oplaadapparaat plaatsen Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door de accu enkele keren te plaatsen en te verwijderen, of vervang de accu indien nodig Vervang de accu Accuoplaadindicaties Netstekker van het oplaadapparaat niet (of niet Steek de stekker (volledig) in het stopcontact branden niet op het op- goed) vast gestoken laadapparaat Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat defect Netspanning controleren, oplaadapparaat indien nodig door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen laten controleren Onderhoud en service Onderhoud van de accu Let op! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag