Gebruiksaanwijzing BOSCH BGL38RD3T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH BGL38RD3T. Wij hopen dat dit BOSCH BGL38RD3T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH BGL38RD3T te teleladen.


BOSCH BGL38RD3T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6603 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH BGL38RD3T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für Ter gebruik of voor volgende eigenaren. Gebruik het apparaat uitsluitend: ¡ met originele onderdelen en accessoires. [. . . ] Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat. Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon. Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektri- Nooit het apparaat aan het netsnoer trekken of dragen. Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen. Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen. Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen. Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de stofzak of het filter terechtkomen. Voor het schoonmaken van het apparaat geen brandbare of alcoholhoudende stoffen gebruiken. Houd kleding, haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen in het apparaat en van bewegende delen. Zorg ervoor dat bij het zuigen op trappen er zich geen personen onder het apparaat bevinden. Bij zuigpauzes het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Zorg ervoor dat de stekker bij het automatisch intrekken van het Snoer niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slingert. Nooit het apparaat zonder uitblaasfilter Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat. [. . . ] servicedienst Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website. De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH BGL38RD3T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH BGL38RD3T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag