Gebruiksaanwijzing BOSCH BCS82G31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH BCS82G31. Wij hopen dat dit BOSCH BCS82G31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH BCS82G31 te teleladen.


BOSCH BCS82G31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4205 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH BCS82G31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor la- Ter gebruik of voor volgende eigenaren. Gebruik het apparaat uitsluitend: ¡ met originele onderdelen en accessoires. bij schade door ge- Bruik van vreemde producten kunt u geen beroep op de garantie doen. [. . . ] Voor het schoonmaken van het apparaat geen brandbare of alcoholhoudende stoffen gebruiken. Houd kleding, haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen in het apparaat en van bewegende delen. Zie erop toe dat er geen kinderen met het apparaat spelen, ook al hangt het in het basisstation1. Personen met elektronische implantaten dienen een afstand van 10 cm tot het apparaat aan te houden. De ongebruikte accu uit de buurt houden van metalen voorwer- Pen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven. Bij aanraking met de huid onmiddellijk met overvloedig water af- spoelen. Het apparaat nooit gebruiken zonder Opmerking: Afhankelijk van de uitrusting wordt het apparaat met extra accessoires geleverd. Hier Bsegmlnidetn vindt u een overzicht van de bedieningselementen van het apparaat. Normale modus Turbomodus Energiebesparende modus Acculading onder de 20% Accu leeg Laadprocedure ¡ In de handleiding van de snellader1 staat welke oplaadtijden u met de snellader1 kunt bereiken. Opmerking De volgende modi beïnvloeden de levensduur van de accu: ¡ Modus 1: energiebesparende modus met niet elektrische accessoires ¡ Modus 2: energiebesparende modus met elektrisch vloermondstuk ¡ Modus 3: Auto Modus met elektrisch vloermondstuk ¡ Modus 4: Turbostand met elektrisch vloermondstuk Opmerkingen ¡ Zoals bij alle Li-ion-accu's het geval is, Slijten ook accu's van de serie Power for ALL 18 V in de loop van de tijd, waardoor de capaciteit en de levensduur van de accu afnemen. Dit is een natuurlijk verouderingsproces en geen gevolg van een materiaalfout, fabricagefout of materiaaldefect. De volgende maatregelen kunnen de natuurlijke slijtage vertragen: ­ De accu alleen opladen bij een tem- peratuur tussen de 0 °C en 45 °C. De accu alleen opslaan bij een tem- peratuur tussen de -20 °C en 50 °C. De accu niet gedurende langere tijd Het basisstation niet horizontaal of verticaal boven, onder of naast een stopcontact monteren. [. . . ] Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH BCS82G31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH BCS82G31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag