Gebruiksaanwijzing BOSCH BCS82G31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH BCS82G31. Wij hopen dat dit BOSCH BCS82G31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH BCS82G31 te teleladen.


Mode d'emploi BOSCH BCS82G31
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH BCS82G31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat uitsluitend: ¡ met originele onderdelen en accessoires. bij schade door ge- Bruik van vreemde producten kunt u geen beroep op de garantie doen. voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur. [. . . ] Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen. De laadkabel1 en het snellaadapparaat1 uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten. Voor het schoonmaken van het apparaat geen brandbare of alcoholhoudende stoffen gebruiken. Houd kleding, haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen in het apparaat en van bewegende delen. De zuigbuis of mondstukken nooit op ogen, haar, oren of mond richten. Zie erop toe dat er geen kinderen met het apparaat spelen, ook al hangt het in het basisstation1. Personen met elektronische implantaten dienen een afstand van 10 cm tot het apparaat aan te houden. Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden. Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen. De ongebruikte accu uit de buurt houden van metalen voorwer- Pen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven. Bij aanraking met de huid onmiddellijk met overvloedig water af- spoelen. In geval van oogcontact medische hulp zoeken. Mondstukken nooit gebruiken zonder borstelrol. Het apparaat nooit gebruiken zonder Opmerking: Afhankelijk van de uitrusting wordt het apparaat met extra accessoires geleverd. Hier Apart vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat. Hier Acopul-aidtjen vindt u een overzicht van de accu-oplaadtijden. Hier Bsegmlnidetn vindt u een overzicht van de bedieningselementen van het apparaat. Normale modus Turbomodus Energiebesparende modus Acculading onder de 20% Accu leeg Laadprocedure ¡ In de handleiding van de snellader1 staat welke oplaadtijden u met de snellader1 kunt bereiken. [. . . ] nlGarantievoorwaarden Conform Europese Richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versleten accu's/batterijen gescheiden worden ingezameld en voor een milieubewuste recycling worden afgevoerd. UGarintevowarden heeft voor het apparaat recht op garantie volgens de volgende voorwaarden. Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH BCS82G31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH BCS82G31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag