Gebruiksaanwijzing BOSCH BCS612KA2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH BCS612KA2. Wij hopen dat dit BOSCH BCS612KA2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH BCS612KA2 te teleladen.


BOSCH BCS612KA2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10990 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH BCS612KA2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd de informatie omtrent veiligheid aan, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken. Algemene aanwijzingen Hier vindt u algemene informatie over deze gebruiksaanwijzing. Bestemming van het apparaat Om het apparaat veilig en op de juiste manier te gebruiken dient u de aanwijzingen over het beoogd gebruik in acht te nemen. [. . . ] ¡ In de handleiding van de snellader1 staat wat voor oplaadtijden u met de snellader1 kunt bereiken. Hier vindt u een overzicht van de levensduur van de betreffende accu's. Aanwijzing De volgende modi beïnvloeden de levensduur van de accu: ¡ Modus 1: normale stand met niet- Val is, verslijten ook accu's van de serie Power for ALL 18 V in de loop van de tijd, waardoor de capaciteit en de levensduur van de accu afnemen. Dit is een natuurlijk verouderingsproces en geen gevolg van een materiaalfout, fabricagefout of materiaaldefect. De volgende maatregelen kunnen de natuurlijke slijtage vertragen: ­ De accu alleen opladen bij een temperatuur tussen de 0 °C en 45 °C. De accu alleen opslaan bij een temperatuur tussen de -20 °C en 50 °C. De accu niet gedurende langere tijd opslaan terwijl hij volledig op- of ontladen is. Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken. Bij gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of een ondeskundige reiniging kan het apparaat beschadigd raken. Vaatdoekjes voor het gebruik gron- Reinigen met een zachte doek en een gangbaar schoonmaakmiddel voor kunststof. stofreservoir leegmaken Maak het stofreservoir uiterlijk leeg nadat het vulniveau de markering heeft bereikt. Voor een goed resultaat moet het stofreservoir na gebruik altijd worden leeggemaakt. De mate van vervuiling van de filterunit controleren en deze zo nodig reinigen. Eventueel vuil dat zich onder de af- Stofreservoir en controleren of hij goed geplaatst is. Zorg ervoor dat de filters nooit met Om de lamellenfilter te ontgrendelen, draait u de filtereenheid in de richting van . Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt. De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Conform Europese Richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versleten accu's/batterijen gescheiden worden ingezameld en voor een milieubewuste recycling worden afgevoerd. [. . . ] Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren. garantievoorwaarden U heeft voor het apparaat recht op garantie volgens de volgende voorwaarden. Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH BCS612KA2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH BCS612KA2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag