Gebruiksaanwijzing BOSCH ADVANCEDROTAK 670

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ADVANCEDROTAK 670. Wij hopen dat dit BOSCH ADVANCEDROTAK 670 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ADVANCEDROTAK 670 te teleladen.


BOSCH ADVANCEDROTAK 670 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5456 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ADVANCEDROTAK 670

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Betätigen Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige, um die Ladezustandsanzeige zu aktivieren. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het product. Let op dat personen die in de buurt staan niet worden verwond door weggeslingerde voorwerpen. 2019) Bosch Power Tools Nederlands | 67 Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het product aan wanneer het in werking is. [. . . ] U Laad alleen Bosch Li-Ion-accu’s vanaf een capaciteit van 2, 0 Ah (vanaf 10 accucellen) op. U Bewaar het tuingereedschap en de accu alleen in het temperatuurbereik tussen –20 en 50 °C. U Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een zachte, schone en droge kwast. veiligheidsvoorschriften voor oplaadapparaten Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies. Als de veiligheidsvoorschriften en instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het binnendringen van water in het oplaadapparaat vergroot het risico van een elektrische schok. u Controleer vóór elk gebruik oplaadapparaat , kabel en stekker. Open het oplaadapparaat niet zelf en laat het uitsluitend repareren door gekwalificeerd geschoold personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers verhogen het risico van een elektrische schok. U Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontvlambare ondergrond (bijv. Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar. bosch Power Tools Nederlands | 71 Dek de ventilatiesleuven van het oplaadapparaat niet af. Het oplaadapparaat kan anders oververhit raken en niet meer correct functioneren. U Voor een betere elektrische veiligheid wordt het gebruik van een aardlekschakelaar met een max. U Symbool Betekenis Gewicht Inschakelen Uitschakelen Toegestane handeling Symbolen De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken. Hoorbaar geluid Toebehoren en vervangingsonderdelen Gebruik volgens bestemming Reactierichting Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen, alleen voor particulier gebruik. Het tuingereedschap is niet bestemd voor het knippen van heggen, trimmen, hakselen, enz. het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van gazons op bodemhoogte. Draag werkhandschoenen Technische gegevens Gazonmaaier Productnummer Nominale spanning Breedte van meshuis Maaihoogte Volume graszak Gewicht volgens EPTA‑procedure 01:2014 Serienummer Toegestane omgevingstemperatuur – tijdens opladen – tijdens gebruik – tijdens opslag Accu Nominale spanning Productnummer/capaciteit – 2 607 336 913/ 1 607 A35 02V – 2 607 336 915/ 2 607 337 047 – 1 607 A35 058 Aantal accucellen Ah Ah Ah − 4, 0 − − 4, 0 − 2 x 2, 0 − − − 4, 0 − − − 6, 0 V °C °C °C 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-ion 36 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-Ion 36 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-Ion 36 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-Ion 36 0 … +45 +5 … +50 -20 … +50 Li-Ion 36 V cm mm l kg Universal Rotak 36-550 Universal Rotak 36-555 Universal Rotak 36-560 Universal Rotak 36-590 Universal Rotak 36-670 3 600 HB9 505 3 600 HB9 508 3 600 HB9 506 3 600 HB9 509 3 600 HB9 507 3 600 HB9 573 3 600 HB9 574 36 38 25 – 70 40 15, 0 36 38 25 – 70 40 15, 0 36 38 25 – 70 40 14, 0 36 38 25 – 70 40 15, 0 36 38 25 – 70 40 15, 0 zie typeplaatje op tuingereedschap Bosch Power Tools 1 609 92A 5BP | (14. 2019) 72 | Nederlands Gazonmaaier – 2 607 336 913/ 1 607 A35 02V – 2 607 336 915/ 2 607 337 047 Universal Rotak 36-550 − 20 Universal Rotak 36-555 − 20 Universal Rotak 36-560 10 − Universal Rotak 36-590 − 20 Universal Rotak 36-670 − − 20 AL 36V-20 2 607 226 273 2 607 226 275 2 607 226 277 2 607 226 279 2, 0 65 125 185 0, 55 / II – 1 607 A35 058 − − − − Alle waarden in deze gebruiksaanwijzing zijn gemeten voor gebruik op maximaal 2000 meter boven zeeniveau. Accu opgeladen De permanent verlichte groene led-indicatie geeft aan dat de accu volledig is opgeladen. [. . . ] Zeer dun, droog gras Maaivermogen Accu met 2, 0 Ah Accu met 4, 0 Ah max. 750 m2 Om de gebruiksduur te verlengen, kunt u via een erkende klantenservice voor Bosch tuingereedschappen een extra accu aanschaffen. 2019) Bosch Power Tools Nederlands | 75 Storingen opsporen Symptoom Motor start niet Mogelijke oorzaak Interne bekabeling van tuingereedschap defect Accu leeg Accu te koud of te heet Gras te lang Motorbeveiliging aangesproken Oplossing Neem contact op met de klantenservice van Bosch Laad de accu op Accu laten opwarmen of afkoelen Max. Schakel het tuingereedschap uit, maak de stroomkringonderbreker los en verwijder accu en graszak voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ADVANCEDROTAK 670

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ADVANCEDROTAK 670 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag