Gebruiksaanwijzing BOMANN KA 1951

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOMANN KA 1951. Wij hopen dat dit BOMANN KA 1951 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOMANN KA 1951 te teleladen.


BOMANN KA 1951 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1443 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOMANN KA 1951

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat niet buiten (tenzij het bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. [. . . ] Bij het plaatsen dient u erop te letten dat de klep weer veilig in de aansluiting van de koffieautomaat zit. Knik de onderste vouw van de papierfilter (maat 1x4) om, plaats de filter in de filtertrechter en vul deze met koffiepoeder (ca. Wanneer u de kan wegneemt voordat het water volledig door de filter is gelopen, verhindert deze druppelstop dat koffie op het onderplaatje druppelt. Wanneer zich nog water in de tank of de filter bevindt, moet u opletten dat u de kan weer onder de filter plaatst. Zodra geen koffie meer in de filter druppelt, kunt u de kan wegnemen. Tip: de filterhouder kan aan de greep uit de automaat worden verwijderd. € • • • • Kinderen en gebrekkige personen • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz. Waarborg dat het apparaat alléén onder toezicht wordt gebruikt om kinderen of gebrekkige personen tegen de gevaren van elektrische apparaten te beschermen. € Ontkalken • • U moet het apparaat ontkalken wanneer de bereidingstijd aanzienlijk langer wordt. Gebruik voor het ontkalken alleen ontkalkingsmiddelen op basis van citroenzuur. Houd u bij de dosering aan de aanwijzingen op de verpakking of de bijsluiter. speciale veiligheidsinstructies • • • Vul de watertank alleen met koud water!Let op: tijdens het bedrijf kan de temperatuur van de aanraakbare oppervlakken zeer hoog zijn. € • • Breng na het ontkalken meerdere malen (3 – 4 maal) vers water zonder koffie in de automaat aan de kook om resten te verwijderen. Betekenis van het symbool ‘vuilnisemmer’ Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. [. . . ] Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden. Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOMANN KA 1951

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOMANN KA 1951 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag