Gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 2500 DOUBLE HOTPLATE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 2500 DOUBLE HOTPLATE. Wij hopen dat dit BIFINETT KH 2500 DOUBLE HOTPLATE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 2500 DOUBLE HOTPLATE te teleladen.


BIFINETT KH 2500 DOUBLE HOTPLATE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (847 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BIFINETT KH 2500 DOUBLE HOTPLATE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING Dank U wel, dat U een beslissing genomen heeft voor de BIFINETT dubbel-kookplaat. We verzoeken U de volgende informaties nauwkeurig te lezen en er op te letten, zodat U veel plezier heeft aan Uw nieuwe apparaat. [. . . ] Het schoonmaken van het apparaat mag niet met een dampstraalschoonmaker worden gedaan. Een ondeskundig gebruik van de kookplaat leidt tot verlies van de aanspraak op garantie. Deze biedt U een traploze regulering en tegelijkertijd een beveiliging tegen oververhitting. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het controlelampje uit. Het afwisselend aan- en uitgaan tijdens het gebruik laat U de thermostatische regeling zien. Principiëel alleen maar electrische kookpotten en -pannen met de juiste diameter gebruiken. Het model KH 2500 is met een kap uitgerust, die gemakkelijk kan worden afgenomen om het apparaat schoon te maken. De kap mag alleen maar gesloten worden, indien het apparaat is uitgeschakeld en de platen koud zijn. Bij beschadiging van het apparaat of de aansluitingskabel meteen de stekker uit het stopcontact trekken. Reparaties mogen slechts door geautoriseerde bedrijven of door onze klantenservice worden uitgevoerd. [. . . ] cONFORMITEITSVERKLARING Wij , Kompernaß Handelsgesellschaft mbH , Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Duitsland, verklaren hiermede dat dit product overeenstemt met de volgende EG-richtlijnen: EG-laagspanningsrichtlijn: Elektromagnetische compatibiliteit: Aangewende, aangepaste normen: 73/23 EEG, 93/68 EEG 89/336 EEG, 92/31 EEG EN 60742, EN 55014-2, 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 LGA / Intertek Testing Service Type: KH 2500 Naam van de machine: Dubbel-kookplaat [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BIFINETT KH 2500 DOUBLE HOTPLATE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BIFINETT KH 2500 DOUBLE HOTPLATE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag