Gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER. Wij hopen dat dit BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER te teleladen.


BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4084 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER (4238 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let erop dat het netsnoer tijdens het gebruik nooit nat of vochtig wordt. Dompel het bedienings-/verwarmingselement en de behuizing met het netsnoer nooit onder in water en reinig deze delen ook niet onder stromend water. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. [. . . ] Neem, om te voorkomen dat het vet gaat spatten en de friteuse te heet wordt, de volgende voorzorgsmaatregelen: · Als u vers vet gebruikt, smelt u de brokken vet eerst langzaam op een matig vuur in een gewone pan. Steek pas daarna de stekker in het stopcontact en schakel de friteuse in. Berg de friteuse na gebruik, als het vet weer is gestold, op bij kamertemperatuur. Om dat te voorkomen kunt u met een houten of plastic staaf een paar gaten in het gestolde vet prikken. De olie of het vet wordt binnen vijftien minuten op de gewenste temperatuur gebracht. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het indicatielampje 6 met uitzondering van een deel aan de linkerkant dat aangeeft dat de friteuse klaar is voor gebruik. Als het voedsel is gefrituurd, trekt u de handgreep 4 omhoog tot de vergrendelingsknop op de handgreep 3 op zijn plaats klikt. Als alle vet of olie van het voedsel is gedropen, opent u de deksel w door de ontgrendelknop van de deksel 8 in te drukken. Zo nodig kunt u overtollig vet of overtollige olie boven de friteuse afschudden. Leeg de frituurmand op een schaal of in een vergiet (op vochtabsorberend keukenpapier!) Als u de friteuse niet regelmatig gebruikt, wordt aanbevolen de olie of het vloeibare vet na het afkoelen in goed gesloten flessen op te slaan, bij voorkeur in de koelkast of op een andere koele plaats. Vul de flessen door een fijne zeef om voedselresten uit de olie of het vet op te vangen. Leg het bedienings-/verwarmingselement 5 op een schone, droge plaats weg. Neem het roestvrijstalen reservoir 0 met de olie of het vet voorzichtig uit de friteuse. Giet de olie of het vet in passend verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld flessen. Oud vet en oude olie horen niet bij het huisvuil of op de composthoop. Maak alle onderdelen van de friteuse grondig schoon op de manier die wordt beschreven in het hoofdstuk , , Reiniging". Vul de friteuse met nieuwe olie of nieuw vet op de manier die wordt beschreven in het hoofdstuk , , Frituren". Vast vet moet nog net vloeibaar zijn, zodat het nog gegoten kan worden. Neem de friteuse uit elkaar om de onderdelen gemakkelijker te kunnen schoonmaken: 1. Leg het bedienings-/ verwarmingselement 5 op een schone, droge plaats weg. Neem het roestvrijstalen reservoir 0 uit de friteuse en verwijder het vet of de olie. [. . . ] Dit kan gebeuren als er geen of niet genoeg olie of vet in de friteuse is, of als vast frituurvet in de friteuse wordt gesmolten. Bij vast frituurvet kan het verwarmingselement de opgewekte hitte niet snel genoeg afgeven. Ga als volgt te werk als de oververhittingsbeveiliging de friteuse heeft uitgeschakeld: Laat de olie of het vet afkoelen. Druk met een klein puntig voorwerp voorzichtig op Reset-toets e op de achterkant van het bedieningselement. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BIFINETT KH 2000 COLD ZONE DEEP FRYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag