Gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER. Wij hopen dat dit BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER te teleladen.


BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (485 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER (478 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik in overeenstemming met bestemming Veiligheidsvoorschriften Inhoud van het pakket Technische gegevens Apparaatbeschrijving Voorbereidingen Gebruik Reinigen en onderhouden Opbergen Milieurichtlijnen Garantie en service Importeur Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen ­ en geef deze mee wanneer u het apparaat overdoet aan iemand anders!Gebruik in overeenstemming met bestemming dit apparaat is bestemd voor het schuimig kloppen van melk , sauzen , shakes , of andere vloeibare levensmiddelen. [. . . ] Plaats de batterijen conform de polariteit zoals aangegeven in het batterijvak. Sluit de klep van het batterijvak 2 doordat u deze van voren op het apparaat schuift. Let erop, dat de houders op de klep van het batterijvak 2 in de geleiders op het apparaat grijpen. Reinig de melkschuimer, indien mogelijk, na ieder gebruik: · Bij hardnekkig vuil doet u een mild afwasmiddel op het doek. Als u de melkschuimer vaak gebruikt, dan bewaart u deze in de standaard 5. Als u de melkschuimer langere tijd niet gebruikt, haalt u de batterijen uit het batterijvak. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst. Iedere verbruiker is wettelijke verplicht om batterijen of accu's af te geven bij een inzamelpunt van de gemeente of wijk of in een winkel. Deze verplichting heeft tot doel batterijen/accu's tot afval te kunnen verwerken op een manier die het milieu ontlast. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. [. . . ] Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BIFINETT KH 1902 MILK FOAMER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag