Gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER. Wij hopen dat dit BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER te teleladen.


BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (310 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER (338 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ieder ander gebruik of wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met het gebruiksdoel en brengt gevaar voor letsel en schade met zich mee. Verzekert u zich ervan dat het apparaat nooit in aanraking kan komen met water zo lang de netstekker in het stopcontact steekt en vooral dan als u het in een keuken gebruikt dichtbij een gootsteen. Let erop dat het netsnoer nooit nat of vochtig wordt als het apparaat in bedrijf is. [. . . ] Hoe minder schijven toastbrood ingelegd, des te hoger de bruiningsgraad. Gebruik geen te grote of te dikke boterhammen, aangezien deze gemakkelijk vast komen te zitten. In geval van storingen of tijdens het reinigen de stekker uit het stopcontact halen. Haal vastzittende schijven brood met een stompe houten staaf ( bijv. Verschillende broodsoorten, vochtigheid en dikte van de individuele schijven hebben invloed op het bruinen van het geroosterde brood. Daarom het toastbrood naar mogelijkheid in een afgesloten verpakking bewaren. Tijdens bedrijf van de broodrooster de roosterschacht o niet afdekken. Na het instellen van de gewenste bruiningsgraad doet u het brood in de roosterschacht o. De automatische centrering van het brood van de KH 1552 centreert het ingelegde brood in de roosterschacht o. Als de gewenste bruiningsgraad is bereikt, gaat de broodrooster automatisch uit en de boterhammen komen weer omhoog. De KH 1552 beschikt over een hef-functie die u in staat stelt om de hete boterhammen gemakkelijker en veiliger uit de roosterschacht o te halen. Voor de eerste ingebruikname De broodrooster kan zonder toast ten minste vijf keer bij maximale instelling worden gebruikt. Bij het eerste gebruik kan een lichte geur optreden (ook enigszins rookontwikkeling mogelijk). Bij het roosteren van brood worden de vallende kruimels in de kruimellade u verzameld. Deze functie is zichtbaar door het controlelampje dat in de bedienknop is aangebracht. De broodrooster gaat automatisch uit en de boterhammen komen weer omhoog. Leg broodjes nooit direct op de broodrooster, maar gebruik altijd het opzetstuk voor broodjes q. Druk de toets voor het opzetstuk voor broodjes i naar beneden totdat deze volledig is uitgeschoven. [. . . ] De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BIFINETT KH 1552 DUAL LONG-SLIT TOASTER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag