Gebruiksaanwijzing BESTRON AKM900CO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON AKM900CO. Wij hopen dat dit BESTRON AKM900CO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON AKM900CO te teleladen.


BESTRON AKM900CO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2199 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON AKM900CO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. wAT U MOET WETEN OVER ELEKTRISCHE APPARATEN · Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van een elektrisch apparaat, voordat u het gebruikt. Controleer of het stopcontact waarop u een elektrisch apparaat aansluit, geaard is. [. . . ] Houd uw vingers weg van alle bewegende delen van het apparaat als het in gebruik is. Schakel het apparaat niet in als de hulpstukken of de schaal niet goed vastzitten. Schakel het apparaat niet in als de mixerkop niet goed vergrendeld is. Schakel het apparaat niet in als de mixerkop omhoog staat. Schakel het apparaat altijd eerst uit voordat u hulpstukken gaat wisselen. Steek nooit voorwerpen in de mengkom tijdens het gebruik van het apparaat. mILIEU · Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. EU-CONFORMITEITSVERKLARING Dit product voldoet aan de eisen volgens de Europese Richtlijnen. WERKING - Algemeen Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik. WERKING - Gebruik De Kitchen Master wordt geleverd met drie verschillende hulpstukken. De mengarm gebruikt u voor het mengen van beslag voor bijvoorbeeld cake, biscuits, brood, pastei en De garde gebruikt u om producten luchtig te maken, zoals eiwitten, mayonaise en slagroom. De kneedhaak gebruikt u voor het mixen van brooddeeg en ander gistend deeg. Druk met één hand de liftknop in en duw met uw andere hand de mixerkop omhoog totdat hij zich Let erop dat de kom precies in de uitsparingen valt. draai de kom Daarna met de klok mee totdat hij niet meer verder kan. Druk daartoe het hulpstuk op de as en draai het vervolgens tegen de klok in. Druk met één hand de liftknop naar beneden en duw met uw andere hand de mixerknop naar beneden totdat hij zich vergrendelt. Draai de snelheidsschakelaar naar de gewenste Draai na het mixen de snelheidsschakelaar naar D ruk met één hand de liftknop naar beneden en Duw met uw andere hand de mixerkop omhoog totdat hij zich vergrendelt. Draai daartoe het hulpstuk rechtsom en trek het van de as. [. . . ] De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: Aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje is vermeld · Gebruik in strijd met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen · onzorgvuldig transport zonder geschikte verpakking of andere bescherming 6. Aanspraak op garantie kan niet worden gedaan bij: · De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. Bestron kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan. Aanspraak op garantie kan alleen bij uw (web-)winkelier of rechtstreeks bij de Bestron Service Dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON AKM900CO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON AKM900CO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag