Gebruiksaanwijzing BESTRON AHB400Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON AHB400Z. Wij hopen dat dit BESTRON AHB400Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON AHB400Z te teleladen.


BESTRON AHB400Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1957 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON AHB400Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat gebruikt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf, niet aan het snoer. [. . . ] TIP:V ul aan met een kleine hoeveelheidvochtige De pan moet echter eerst van de kookplaat genomen worden. NB:S chakel het apparaat nooit in zonder de staafmixer in een mengbeker/kom/pan te houden. Houd de mengbeker/kom/pan tijdens het gebruik vast zodat deze niet van het werkblad kan glijden. nB:D e mixer mag maximaal één minuut continu ingeschakeld zijn. Wees voorzichtig met het scherpe mes tijdens het reinigen · Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op de netvoeding als u hem gaat schoonmaken. milieu · Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij Een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. Garantiebepalingen De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van de importeur. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de importeur. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar. Foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen; c. [. . . ] Service Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRONservicedienst: www. Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid: Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch: a. Las patatas o las verduras pueden ser trituradas directamente en la cazuela. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON AHB400Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON AHB400Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag