Gebruiksaanwijzing BESTRON AES500RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON AES500RE. Wij hopen dat dit BESTRON AES500RE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON AES500RE te teleladen.


Mode d'emploi BESTRON AES500RE
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON AES500RE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Netspanning op het typeplaatje van een elektrisch apparaat, voordat u het gebruikt. Controleer of het stopcontact waarop u een elektrisch apparaat aansluit, geaard is. [. . . ] Uw koffie kan de eerste paar keer een metaalsmaak hebben. Om dit te voorkomen zet u eerst vier Tot vijf keer een `proef-pot' espresso. Gebruik hiervoor niet uw beste bonen, de koffie dient toch niet opgedronken te worden. Na verloop van tijd zal de binnenkant van de koffiekan verkleuren en een donkere, koffiekleurige laag ontwikkelen. Wanneer dit gebeurd is, is uw espressomaker klaar voor optimaal gebruik. Tijdens het gebruik worden de metalen delen heet. Pak het waterreservoir alleen beet bij het kunststof Deel en pak de koffiekan alleen beet bij het handvat. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. Plaats het apparaat op een stabiele vlakke ondergrond. Haal de koffiekan (2) inclusief waterreservoir (9) van de basis (11) af. Haal de koffiekan van het waterreservoir af door het waterreservoir vast te houden (aan het kunststof Neem de koffiehouder (7) uit het waterreservoir. Vul het waterreservoir met koud water tot aan het overdrukventiel (8). Vul het waterreservoir niet tot boven het overdrukventiel (8). Plaats de koffiehouder terug in het waterreservoir. Vul de koffiehouder met espressomaling en verdeel deze maling gelijkmatig over het oppervlak. Wanneer u erg fijne espressomaling gebruikt, kan het filter eerder verstopt raken. Plaats de koffiekan op het waterreservoir; houd het waterreservoir vast en schroef de koffiekan met de Klok mee draaiend op het waterreservoir totdat de koffiekan stevig vastzit. D ruk de schakelaar (10) naar beneden zodat het controlelampje aangaat. Het water in het waterreservoir gaat nu koken en perst zich door de espressomaling naar boven naar de koffiekan. Dit gaat gepaard met een bubbelend geluid en gesis. lET OP: · Houd het deksel van de koffiekan tijdens het espressomaken gesloten. Als de koffie klaar is, schakel dan het apparaat uit en laat het apparaat minimaal twee minuten staan Zodat de nog in het waterreservoir aanwezige druk verdwijnt. [. . . ] De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: Aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje is vermeld · Gebruik in strijd met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen · onzorgvuldig transport zonder geschikte verpakking of andere bescherming 6. Aanspraak op garantie kan niet worden gedaan bij: · De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. Bestron kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan. Aanspraak op garantie kan alleen bij uw (web-)winkelier of rechtstreeks bij de Bestron Service Dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON AES500RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON AES500RE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag