Gebruiksaanwijzing BESTRON ACUP650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON ACUP650. Wij hopen dat dit BESTRON ACUP650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON ACUP650 te teleladen.


Mode d'emploi BESTRON ACUP650
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON ACUP650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf, niet aan het snoer. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerde servicedienst. [. . . ] U hoeft dus géén papieren filter te gebruiken. U kunt echter ook een filterzakje (101) in de filterhouder (4) plaatsen. Vul het filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie (standaard 1 afgestreken maatschepje per kopje). Z org dat u de afsluitdop van de thermobeker geheel heeft geopend totdat hij vergrendelt. Anders loopt de koffie naast de thermobeker. Laat de thermobeker staan totdat de koffie geheel is doorgelopen. Wees voorzichtig bij het openen van het deksel tijdens het gebruik. de hete stoom kan brandwonden veroorzaken. Werking - Koffiezetter programmeren voor een later tijdstip Wanneer u de klok van de koffiezetter op de juiste tijd hebt ingesteld kunt u de koffiezetter programmeren om op een later tijdstip koffie te zetten. Het groene lampje en het display zullen gaan knipperen. Druk vervolgens op de uur toets om het juiste uur in te stellen. U kunt de knop inhouden of u drukt net zolang op de knop totdat u het juiste uur heeft bereikt. hiermee kunt u de minuten aanduiding instellen. U kunt de knop inhouden of u drukt net zolang totdat u de juiste minuten heeft bereikt. Laat de knop vervolgens los en na enkele seconden zal het display stoppen met knipperen. Het groene lampje voor "Prog" zal aan gaan. Hieraan kunt u zien dat de koffiezetter geprogrammeerd is. Op de door u ingestelde tijd zal het apparaat koffie gaan zetten. Het rode indicatielampje `Start/Stop' gaat dan aan. Zodra het apparaat geen stroom meer krijgt, gaat de programmering verloren en zult u de tijd opnieuw moeten instellen. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat zonodig afkoelen. Neem de filterhouder uit het apparaat en reinig onder stromend water. [. . . ] het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt. Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRON servicedienst: Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid: Halten Sie die Stunden-Taste eingedrückt (9) um die korrekte Stunde einzustellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON ACUP650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON ACUP650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag