Gebruiksaanwijzing BESTRON ACM750Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON ACM750Z. Wij hopen dat dit BESTRON ACM750Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON ACM750Z te teleladen.


BESTRON ACM750Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1821 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON ACM750Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. WAT U MOET WETEN OVER ELEKTRISCHE APPARATEN • Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van een elektrisch apparaat, voordat u het gebruikt. € Controleer of het stopcontact waarop u een elektrisch apparaat aansluit, geaard is. € Plaats elektrische apparaten altijd op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen. [. . . ] Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren • als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. let op het symbool op het product , de gebruiksaanwijzing of de verpakking. De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. € Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. € Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. CE-CONFORMITEITSVERKLARING Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid • EMC – Richtlijn • Laagspanningsrichtlijn • RoHS – Richtlijn 2014/30/EU 2014/35/EU 2011/65/EU R. Neyman Quality control 17 NL WERKING - Algemeen Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik. Permanentfilter 7 8 9 10 WERKING - Voor het eerste gebruik Gebruik het apparaat eerst een paar keer met alleen water om binnenin te reinigen. Zet het apparaat op een vlakke stevige ondergrond. Giet voldoende water in het waterreservoir (1): niet meer dan 10 kopjes, zoals aangegeven op de waterniveau-aanduiding (2). U hoeft dus géén papieren filter te gebruiken. U D kunt echter ook een filterzakje (1x4) in de filterhouder (4) plaatsen. Vul het filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie (standaard 1 afgestreken maatschepje per kopje). Het indiciatielampje gaat branden en de koffie wordt gezet. ankzij de druppelstop (5) kunt u tussentijds even een kopje koffie inschenken. Zet de kan snel terug D om overlopen van het filter te voorkomen. Vergeet niet om het apparaat uit te schakelen na gebruik en als de koffie niet meer warmgehouden hoeft te worden. Druk daarvoor nogmaals op de aan/uit-knop. LET OP: • chakel het apparaat ook uit als er nog maar een kleine hoeveelheid koffie in de kan zit. dit om S aanbranden en oververhitten te voorkomen. € e warmhoudplaat houdt de koffie nog 40 minuten warm voordat hij automatisch uitschakelt. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat zonodig afkoelen. [. . . ] Aanspraak op garantie kan niet worden gedaan bij: • Schade tijdens het transport • Het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat. garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging De respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. Bestron kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan. Aanspraak op garantie kan alleen bij uw (web-)winkelier of rechtstreeks bij de Bestron Service Dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON ACM750Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON ACM750Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag