Gebruiksaanwijzing BESTRON ACM750T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON ACM750T. Wij hopen dat dit BESTRON ACM750T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON ACM750T te teleladen.


Mode d'emploi BESTRON ACM750T
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON ACM750T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Netspanning op het typeplaatje van een elektrisch apparaat, voordat u het gebruikt. Controleer of het stopcontact waarop u een elektrisch apparaat aansluit, geaard is. Plaats elektrische apparaten altijd op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen. [. . . ] Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie Reiniging en Pas op dat u zich niet brandt aan de hete stoom die van het Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u opnieuw koffie gaat Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid WERKING - Algemeen Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik. WERKING - Voor het eerste gebruik Gebruik het apparaat eerst een paar keer met alleen water om binnenin te reinigen. Zet het apparaat op een stabiel en horizontaal oppervlak. Vul het filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie (standaard 1 afgestreken maatschepje per kopje). Sluit de filterhouder door de handgreep weer op zijn plek te duwen totdat deze klikt. Steek de stekker (10) in het stopcontact en zet het apparaat aan door op de starttoets (9) te drukken. Dankzij de druppelstop kunt u tussentijds even een kopje koffie inschenken. Zet de thermokan snel terug om overlopen van het filter te voorkomen. De koffiezetter stopt automatisch wanneer de koffie klaar is. Als u tussentijds het brouwproces wilt stoppen, kunt u op de starttoets drukken. lET OP: · Laat het apparaat afkoelen voordat u opnieuw koffie gaat zetten!WERKING - Overdrukbeveiliging De koffiekan is voorzien van een overdrukbeveiliging waardoor de druk in de kan niet te hoog kan oplopen. Het uitschenken van de koffie dient daardoor als volgt te gebeuren: Kantel daarna de thermokan om de koffie in te schenken. lET OP: · Wanneer bovenstaande volgorde niet wordt aangehouden, kan de thermokan gaan lekken. Zet het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat zonodig afkoelen. Gooi de eventueel gebruikte papieren koffiefilter weg of neem de permanentfilter Uit de behuizing, was het in warm water en droog het grondig. Haal de geopende filterhouder uit de behuizing door hem van het scharnier te tillen en reinig hem met warm water en afwasmiddel. [. . . ] De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door: Aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje is vermeld · Gebruik in strijd met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen · onzorgvuldig transport zonder geschikte verpakking of andere bescherming 6. Aanspraak op garantie kan niet worden gedaan bij: · De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. Bestron kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan. Aanspraak op garantie kan alleen bij uw (web-)winkelier of rechtstreeks bij de Bestron Service Dienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON ACM750T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON ACM750T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag