Gebruiksaanwijzing BESTRON ACM730TD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON ACM730TD. Wij hopen dat dit BESTRON ACM730TD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON ACM730TD te teleladen.


BESTRON ACM730TD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1585 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON ACM730TD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij een defect: Mocht het apparaat onverhoopt defect raken, probeer dan nooit zélf de reparatie uit te voeren. gebruik door kinderen: · Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar En personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen, behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud. [. . . ] Haal stekkers altijd uit het stopcontact wanneer u het elektrisch apparaat niet gebruikt. Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf en niet aan het snoer. Als het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een technische servicedienst of een persoon met een gelijkaardige kwalificatie, om elk gevaar te vermijden. Het apparaat mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of door een afzonderlijk systeem met afstandsbediening. wAT U MOET WETEN OVER DIT APPARAAT · Wees voorzichtig wanneer u het apparaat buitenshuis gebruikt. Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie Reiniging en Pas op dat u zich niet brandt aan de stoom die van het koffiefilter Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u opnieuw koffie gaat zetten Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke WERKING - Voor het eerste gebruik Gebruik het apparaat eerst een paar keer met alleen water om binnenin te reinigen. Vul het filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie (standaard 1 afgestreken maatschepje per kopje). Sluit de filterhouder door de handgreep weer op zijn plek te duwen totdat deze klikt. Dankzij de druppelstop kunt u tussentijds even een kopje koffie inschenken. Als u tussentijds het brouwproces wilt stoppen, kunt u op de starttoets drukken. lET OP: · Laat het apparaat afkoelen voordat u opnieuw koffie gaat zetten!WERKING - Overdrukbeveiliging De koffiekan is voorzien van een overdrukbeveiliging waardoor de druk in de kan niet te hoog kan oplopen. Het uitschenken van de koffie dient daardoor als volgt te gebeuren: Kantel pas daarna de thermokan om de koffie in te schenken. lET OP: · Wanneer bovenstaande volgorde niet aangehouden wordt, kan de thermokan gaan lekken. Zet het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat zonodig afkoelen. Gooi de eventueel gebruikte papieren koffiefilter weg of neem de permanentfilter Uit de behuizing, was het in warm water en droog het grondig. [. . . ] Aanspraak op garantie kan alleen bij uw (web-)winkelier of rechtstreeks bij de Bestron Service Dienst. het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem eerst contact op voor aanwijzingen hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON ACM730TD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON ACM730TD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag