Gebruiksaanwijzing BESTRON ACM112Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON ACM112Z. Wij hopen dat dit BESTRON ACM112Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON ACM112Z te teleladen.


BESTRON ACM112Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2171 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON ACM112Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij een defect: Mocht het apparaat onverhoopt defect raken, probeer dan nooit zélf de reparatie uit te voeren. gebruik door kinderen: · Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar En personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen, behalve als zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. [. . . ] Zorg ervoor dat elektrische apparaten, snoeren en stekkers niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur. Laat snoeren niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel hangen. Haal stekkers altijd uit het stopcontact wanneer u het elektrisch apparaat niet gebruikt. Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf en niet aan het snoer. Als het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een technische servicedienst of een persoon met een gelijkaardige kwalificatie, om elk gevaar te vermijden. wAT U MOET WETEN OVER DIT APPARAAT · Wees voorzichtig wanneer u het apparaat buitenshuis gebruikt. Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie Reiniging en Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. EU-CONFORMITEITSVERKLARING Dit product voldoet aan de eisen volgens de Europese richtlijnen. WERKING - Algemeen Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik. WERKING - Voor het eerste gebruik Gebruik het apparaat eerst een paar keer met alleen water om binnenin te reinigen. Vul het filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie (standaard 1 afgestreken maatschepje per Anders loopt de koffie naast de RVS drinkbeker. Als u tussentijds het brouwproces wilt stoppen kunt u op de aan/uit knop (2) drukken. Het apparaat zal enkele minuten nadat de koffie gereed is vanzelf afslaan. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat zonodig afkoelen. Zorg ervoor dat er geen vocht binnenin Zet het apparaat nooit in een afwasmachine. [. . . ] het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem eerst contact op voor aanwijzingen hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON ACM112Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON ACM112Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag