Gebruiksaanwijzing BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN. Wij hopen dat dit BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN te teleladen.


BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11229 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ABM2003 Handleiding broodbakmachine Gebrauchsanweisung Brotbackautomat Mode d’emploi de machine à pain Instruction automatic breadmaking machine automatic breadmaking machine Manual del usuario panera automática 480-600W, 220-240V ~ 50Hz V 310516-07 Handleiding Veiligheidsvoorschriften - Algemeen • Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig. € Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. • ebruik uitsluitend toebehoren die door de leverancier worden aanbevolen. G Door gebruik van andere toebehoren kan er schade optreden aan het apparaat waardoor gevaar voor de gebruiker kan ontstaan. [. . . ] Bakken kneden 1 (min) 15 15 15 15 15 10 15 15 15 12 pauze (min) 10 35 11 23 39 21 10 5 keden 2 (min) 15 15 15 22 15 5 45 15 30 5 44 60 14 rijzen 1 (min) 38 45 34 42 37 slag 60 60 60 60 60 20 50 55 rijzen 2 (min) 39 49 43 23 59 27 bakken (min) 52 60 56 55 57 56 59 54 60 totale tijd 2:55 3:40 2:55 1:40 3:32 3:00 0:10 1:20 3:25 1:30 1:30 60 signaal tijd 2:20 2:40 2:19 2:44 2:39 - GebruiK - Het werken met de broodbakmachine Exact afwegen van de ingrediënten is zeer belangrijk!O m een goed product te verkrijgen, is het van het grootste belang dat u zich aan de aangegeven hoeveelheden en gewichten houdt. W anneer het deeg in het apparaat te ver uitzet en meteen weer inzakt, of helemaal niet uitzet, dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de hoeveelheid gist. pen het deksel, en draai het bakblik naar links O tot deze ontgrendelt. Gebruik steeds ovenhandschoenen bij het openen van het deksel en het aanraken van de bakvorm. Het is belangrijk dat u de bakvorm buiten het apparaat vult, zodat er geen ingrediënten in de motor of andere componenten terechtkomen. teek de kneedhaak heel eenvoudig op de daarvoor bedoelde aandrijfas. Vet de as licht in met bakboter, S zodat de haken later eenvoudig te verwijderen zijn. Meet alle ingrediënten nauwkeurig af in overeenstemming met het recept en doe ze in de juiste volgorde in de bakvorm: 1. aak een klein kuiltje bovenin het meel, en leg het stukje gist of het bakpoeder er bovenop. M erop dat het toe te voegen gist niet met water in aanraking komt. Wanneer uw recept ingrediënten bevat die niet kapot mogen worden gekneed, dan voegt u deze pas op een later tijdstip toe, bijvoorbeeld aan het eind van de 2e kneding. Als de 2e kneding bijna is afgelopen geeft de automaat een signaal, ten teken dat u de ingrediënten bij het deeg kunt voegen. laats de bakvorm weer op zijn plaats en draai het bakblik naar rechts tot deze vergrendelt. Het programma begint, en in het S display wordt de resterende tijd weergegeven. De dubbele punt in de tijdsaanduiding knippert tenteken dat het programma loopt. Op het display kunt u zien met welk stap van het programma het apparaat bezig is. Tijdens het bakproces kan er damp door de ventilatieopeningen naar buiten komen. Wanneer u niet wilt dat er grote gaten in de onderkant van uw brood komen, verwijder dan de kneedhaak NA het kneden en Voor het rijzen. Bedek uw handen eerst met meel zodat het deeg niet aan uw H handen blijft plakken. Mocht de kneedhaak vast komen te zitten in het brood, moet het V voorzichtig verwijderd worden met gebruik van het bijgeleverde hulphaakje. eg het deeg terug in het bakblik, plaats het bakblik terug in het apparaat en sluit het deksel. [. . . ] De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar. outieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische f of veiligheidsnormen; c. Aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld; d. Een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag