Gebruiksaanwijzing BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN. Wij hopen dat dit BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN te teleladen.


Mode d'emploi BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ABM2003 Handleiding broodbakmachine Gebrauchsanweisung Brotbackautomat Mode d’emploi de machine à pain Instruction automatic breadmaking machine automatic breadmaking machine Manual del usuario panera automática 480-600W, 220-240V ~ 50Hz V 310516-07 Handleiding Veiligheidsvoorschriften - Algemeen • Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig. € Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. • ebruik uitsluitend toebehoren die door de leverancier worden aanbevolen. G Door gebruik van andere toebehoren kan er schade optreden aan het apparaat waardoor gevaar voor de gebruiker kan ontstaan. [. . . ] O m een goed product te verkrijgen, is het van het grootste belang dat u zich aan de aangegeven hoeveelheden en gewichten houdt. W anneer het deeg in het apparaat te ver uitzet en meteen weer inzakt, of helemaal niet uitzet, dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de hoeveelheid gist. Probeer een nieuw brood te bakken met de juiste hoeveelheid gist. pen het deksel, en draai het bakblik naar links O tot deze ontgrendelt. U kunt daarna het bakblik aan het hengsel uit het apparaat nemen. Gebruik steeds ovenhandschoenen bij het openen van het deksel en het aanraken van de bakvorm. Het is belangrijk dat u de bakvorm buiten het apparaat vult, zodat er geen ingrediënten in de motor of andere componenten terechtkomen. teek de kneedhaak heel eenvoudig op de daarvoor bedoelde aandrijfas. Vet de as licht in met bakboter, S zodat de haken later eenvoudig te verwijderen zijn. Meet alle ingrediënten nauwkeurig af in overeenstemming met het recept en doe ze in de juiste volgorde in de bakvorm: 1. aak een klein kuiltje bovenin het meel, en leg het stukje gist of het bakpoeder er bovenop. M erop dat het toe te voegen gist niet met water in aanraking komt. Dat zet het gistingsproces meteen Let in gang. Wanneer uw recept ingrediënten bevat die niet kapot mogen worden gekneed, dan voegt u deze pas op een later tijdstip toe, bijvoorbeeld aan het eind van de 2e kneding. Als de 2e kneding bijna is afgelopen geeft de automaat een signaal, ten teken dat u de ingrediënten bij het deeg kunt voegen. laats de bakvorm weer op zijn plaats en draai het bakblik naar rechts tot deze vergrendelt. Het S display geeft automatisch het 1e menu weer en een normale tijd. Bij elke druk op een toets hoort u een signaaltoon. Het programma begint, en in het S display wordt de resterende tijd weergegeven. De dubbele punt in de tijdsaanduiding knippert tenteken dat het programma loopt. Op het display kunt u zien met welk stap van het programma het apparaat bezig is. Tijdens het bakproces kan er damp door de ventilatieopeningen naar buiten komen. [. . . ] Een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij: 10 Handleiding a. Verliezen die zich tijdens het transport voordoen; b. D e garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON ABM2003 EASY KITCHEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag