Gebruiksaanwijzing BESTRON AAF509

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON AAF509. Wij hopen dat dit BESTRON AAF509 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON AAF509 te teleladen.


BESTRON AAF509 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5196 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON AAF509

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond, waar het niet kan vallen. Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel hangen. [. . . ] Druk niet op de ontgrendelingsknop als u de lade uit het apparaat haalt (zie de figuur op de volgende pagina). Doe de etenswaren in de frituurmand, plaats de frituurmand in de lade totdat u een klik hoort en schuif het doorzichtige veiligheidsplaatje terug over de ontgrendelknop. Plaats de lade met frituurmand terug in het apparaat totdat u een klik hoort. De power- en opwarm-indicatielampjes zullen gaan branden, de timer zal gaan lopen en het apparaat zal in werking treden. Als het koud is 3 minuten te laten Uit te nemen om de etenswaren even door elkaar te schudden, zodat alle etenswaren gelijkmatig Wanneer u dit doet zal de timer doorlopen maar pauzeert het Raak de lade en frituurmand niet aan, deze zijn zeer heet. Uitnemen van de lade gebruik van bijvoorbeeld een onderzetter voor extra ondersteuning. Het verwarmingselement zal tijdens het gebruik in- en uitschakelen om de temperatuur constant te Het opwarm-indicatielampje (rood) zal dus ook aan en uit gaan. Trek de lade aan de handgreep uit het apparaat en plaats deze op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond. Druk niet op de ontgrendelingsknop als u de lade uit het apparaat haalt. Nemen van de lade gebruik van bijvoorbeeld een onderzetter voor extra ondersteuning. Draai de timerknop naar 0 (tegen de klok In) en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Schakel het apparaat uit door de timerknop terug naar 0 te draaien (tegen de klok in) en de stekker uit Haal de lade uit het apparaat. Reinig de lade en het frituurmand grondig met heet water, afwasmiddel en een niet schurende spons. Reinig de behuizing met een vochtige doek en eventueel wat afwasmiddel. Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op de netvoeding als u het gaat schoonmaken. Dompel het verwarmingselement nooit in water of een andere vloeistof en houd deze ook niet onder Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij Een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. Garantiebepalingen De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten. [. . . ] De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst. het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON AAF509

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON AAF509 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag