Gebruiksaanwijzing BESTRON AAC9000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BESTRON AAC9000. Wij hopen dat dit BESTRON AAC9000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BESTRON AAC9000 te teleladen.


BESTRON AAC9000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5073 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BESTRON AAC9000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die "SWING" -Taste, um die Swing-Position zu aktivieren. Drücken Sie die "SWING" -Taste, um die Swing-Position zu aktivieren. Drücken Sie die Taste "SLEEP" (Abbildung 1, H), um die Schlaffunktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste "SLEEP" erneut, um die Schlaffunktion zu deaktivieren. [. . . ] Maak de machine schoon met een mild reinigingsmiddel wanneer deze echt vuil is. Gebruik de airconditioning niet in een natte ruimte, zoals een badkamer of wasruimte. Houd bij het afvoeren van het apparaat rekening met de nationale voorschriften voor het afvoeren van apparaten met brandbare koelmiddelen. Bewaar het apparaat, als het niet wordt gebruikt, alleen in droge en vorstvrije ruimtes. Het apparaat mag tijdens opslag niet worden beschadigd. Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers. Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt. De batterijen van de afstandsbediening mogen enkel bij de daarvoor aangewezen inzamelpunten weggeworpen worden. EU-CONFORMITEITSVERKLARING Dit product voldoet aan de eisen volgens de Europese richtlijnen. Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik. MONTAGE Deze airconditioner moet aangesloten worden op een elektrisch circuit met een 16 A stroomonderbreker aan de zijde van het gebouw. Hij moet weggehouden worden van snel ontvlambare materialen en er dient een vrije ruimte van 30 cm rond het toestel te zijn. bijkomend wordt een aardlekschakelaar van 30 mA aanbevolen. Indien er gebruik gemaakt wordt van een verlengkabel, dan mag er enkel gebruik gemaakt worden van geschikte diameters. Stekkerdozen niet overladen indien hier gebruik van gemaakt wordt. De airconditioner moet op een vlakke vloer met voldoende draagvermogen geplaatst worden. Kies een plek in de buurt van een raam en een Draai de adapter (15) op de afvoerslang (13) zie Om breken te voorkomen, mag de afvoerslang Niet te ernstig worden vervormd of gedraaid. Heeft u een kiepraam in plaats van een Aan om uw hele raam luchtdicht af te kunnen sluiten. Het apparaat geeft een pieptoon, dat is normaal. [. . . ] Gebruik de knop "TIMER" om de uitschakeltijd tussen 1 en 24 uur in te stellen. Wacht tot het display (A) stopt met knipperen. Druk nogmaals op de knop "TIMER" om de uitschakeltijd eventueel aan te passen. gEBRUIK - Afstandsbediening Het apparaat kan ook via de bijgeleverde afstandsbediening bediend worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BESTRON AAC9000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BESTRON AAC9000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag