Gebruiksaanwijzing BEKO VRT 71025 VW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEKO VRT 71025 VW. Wij hopen dat dit BEKO VRT 71025 VW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEKO VRT 71025 VW te teleladen.


Mode d'emploi BEKO VRT 71025 VW
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEKO VRT 71025 VW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5V Laadtijd: 4-6 uur Werkingstijd bij max. Vermogen: 9 min Werkingstijd bij middelhoog vermogen : 25 min Werkingstijd bij min. Gebruik het apparaat niet met een Die u beschermen tegen het risico verlengsnoer. Het niet naleven van deze instruc- te buigen of tegen scherpe randen Raak het apparaat of zijn stekker als die in het stopcontact zit niet Trek niet aan het stroomsnoer bij Door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, als deze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en op Len op en zorg er bij opzuigen van sigarettenas voor dat deze afgekoeld is. [. . . ] Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit symbool geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid aan het einde van zijn levensduur. Het gebruikte apparaat moet worden ingeleverd bij het officiële inzamelingspunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Voor de locatie van deze inzamelingspunten neemt u contact op met de plaatselijke gemeente of winkelier waar u het product heeft gekocht. Ieder huishouden heeft een belangrijke rol in de herwinning en recycling van oude apparaten. Correcte verwijdering van gebruikte apparaten helpt potentiële negatieve consequenties voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen. Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen. Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale regelgeving. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal. Dit symbool op wel of niet oplaadbare batterijen of op de verpakking ervan geeft aan dat de wel of niet oplaadbare batterij niet mag worden weggegooid met het normale huisafval. Voor bepaalde wel of niet oplaadbare batterijen wordt dit symbool vergezeld van een chemicaliënsymbool. Als de wel of niet oplaadbare batterijen meer dan 0, 0005 % kwik of meer dan 0, 004 % lood bevatten, wordt dit aangegeven met symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb). Wel of niet oplaadbare batterijen, met inbegrip van de batterijen die geen zware metalen bevatten, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijkemilieuvoorschriften. Vraag om informatie over de van toepassing zijnde verwijdering voorschriften bij u in de buurt. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, het is niet geschikt voor industrieel gebruik. Gedurende 12 uur voor de eerste Plaats de reinigingsdoek op de behuizing onder het reinigingsgereedschap. Leg het afvegende gereedschap op de grond en sluit de borstel en het gereedschap aan van hun gemagnetiseerde delen. De reinigingsdoek wordt nat met het water dat uit de basis komt. Het duurt 4-6 uur om het apparaat volledig op te laden. Het apparaat mag niet worden gebruikt tijdens het laden. [. . . ] dit is geschikt voor het zuigen van meubilair , boekenplanken , gordijnen enz. Steek het twee-in-een-accessoire op de metalen stang om hogere plaatsen zoals het plafond te bewerken. Trek de stekker uit het apparaat, voor het schoonmaken. WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen oorwerpen of harde borstels om het apparaat schoon te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEKO VRT 71025 VW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEKO VRT 71025 VW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag