Gebruiksaanwijzing BEKO HCP91310I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEKO HCP91310I. Wij hopen dat dit BEKO HCP91310I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEKO HCP91310I te teleladen.


BEKO HCP91310I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40942 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEKO HCP91310I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei werden, zu binden. Bild 2 Dieser Filter bindet die unangenehmen Gerüche, die beim Kochen entstehen. Bauen Sie die den Motor abdeckenden Aktivkohlefilter ein je nach Modell: Stellen Sie sicher, dass die Stifte R am Abluftkanal in die Schlitze S eingreifen, drehen Sie dann den Aktivkohlefilter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, erst kontrollieren, ob die Lampen einwandfrei eingesetzt sind, bevor man sich an den Kundendienst wendet. [. . . ] De juiste lengte voor de schroeven die In geval van twijfel, Worden zoals aangegeven in deze Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele problemen, schade of brand aangericht aan het apparaat als gevolg van het zich niet houden aan de instructies zoals beschreven in deze handleiding. dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EC inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk In plaats daarvan moet het Worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van Dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het Winkel waar u het product heeft aangeschaft. Tips voor een correct gebruik om de milieu-impact te verminderen: Schakel de kap in op minimumsnelheid wanneer u begint te koken en laat de kap nog enkele minuten ingeschakeld nadat u klaar bent met koken. Verhoog de snelheid alleen wanneer er veel rook of damp is en gebruik de maximumsnelheid alleen in extreme situaties. Vervang de koolstoffilter(s) indien nodig om een goede efficiëntie voor het wegnemen van geurtjes te behouden. Maak de vetfilter(s) indien nodig schoon om een goede efficiëntie van de vetfilter te behouden. Gebruik de maximale diameter van het leidingsysteem zoals aangegeven in deze handleiding om de efficiëntie te optimaliseren en lawaai tot een minimum te beperken. De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten, of de filtrerende versie, met luchtcirculatie. uitvoering als afzuigend apparaat De wasemkap heeft een luchtuitgang aan de bovenkant B voor de afvoer van de dampen naar buiten (afvoerpijp en bevestigingsbandjes niet meegeleverd). Verbind de afzuigkap aan wandafvoerpijpen en afvoeropeningen met dezelfde diameter als de luchtuitgang (verbindingsflens). Het gebruik van wandafvoerpijpen of afvoeropeningen met een kleinere diameter zal leiden tot een vermogensverlies en een sterke toename van het bedrijfsgeluid. Als de wasemkap reeds is voorzien van een koolsto lter dan moet u dit verwijderen. filtrerende versie Als het niet mogelijk is de rook en kookdampen naar buiten af te voeren, kan de kap worden gebruikt als lterend apparaa, t door de luchtgeleider F op de schouw en één of meer koolstoffilter/s (naargelang het model in Uw bezit) te monteren, de rook en dampen worden weer teruggebracht in het vertrek via het bovenste rooster H. Als de wasemkap is geleverd zonder koolsto lter, dan moet u er een bestellen en aanbrengen voor de ingebruikname. De modellen zonder afzuigmotor werken alleen als apparaten met afvoer van de lucht naar buiten, en moeten worden verbonden met een perifere afzuigunit (niet meegeleverd). De instructies voor de aansluiting worden met de perifere afzuigunit geleverd. 3 De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 55 cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65 cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. elektrische aansluiting De netspanning moet overeenkomen met de spanning vermeld op het etiket met eigenschappen, te vinden aan de binnenkant van de afzuigkap. Als de afzuigkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. [. . . ] Controleer of de pinnen R op het kanaal overeenkomen met de openingen S ; draai vervolgens naar rechts tot het vergrendeld is. Vervang het beschadigde lampje met een lampje van hetzelfde soort zoals aangegeven op het typeplaatje of op het apparaat zelf in de buurt van het lampje. Als de verlichting niet werkt, controleer dan of de lampjes goed op hun plaats zitten alvorens de assistentiedienst te bellen. Leer atentamente las instrucciones:contiene importantes informaciones sobre la instalación, el uso y la seguridad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEKO HCP91310I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEKO HCP91310I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag